گروه: شغل
تاریخ: ۲:۱۲ :: ۱۳۹۶/۱۰/۳۰
واکاوی کاهش بودجه عمرانی در لایحه سال ۹۷

علی اکبر لبافی در گفت وگو با ایسنا در خصوص کاهش بودجه عمرانی در لایحه بودجه ۱۳۹۷ گفت: بودجه دارای دو بخش جاری و عمرانی هست.  بخش جاری هزینه های جاری برای اداره امور کشور هست و بخش عمرانی ذی ربط به توسعه و زیرساخت های کشور هست.  هزینه های بخش جاری به حدی دست یافته که پاسخگوی […]

علی اکبر لبافی در گفت وگو با ایسنا در خصوص کاهش بودجه عمرانی در لایحه بودجه ۱۳۹۷ گفت: بودجه دارای دو بخش جاری و عمرانی هست.  بخش جاری هزینه های جاری برای اداره امور کشور هست و بخش عمرانی ذی ربط به توسعه و زیرساخت های کشور هست.  هزینه های بخش جاری به حدی دست یافته که پاسخگوی اداره کشور نیست و ناچارا از بخش عمرانی هزینه می کنند.

وی اضافه کرد: بودجه طی سال های گذشته در قالب های بودجه عمرانی و جاری عرضه شده که بودجه جاری به طور مستمر روبه رشد بوده و هزینه هایی که برای اداره امور جاری پرداخت شده از رشد چشمگیری بهره مند بوده، اما در کنار آن بودجه عمرانی کاهش داشته هست.

این کارشناس اقتصادی گفته بود: بودجه سال ۱۳۹۷ قرار بود طبق نرخ تمام شده عرضه گردد؛ یعنی هر فعالیتی مورد ارزیابی قرار گیرد که چه میزان هزینه در بر می گیرد.  به طور کلی بودجه سال آینده قرار بود بودجه عملیاتی دقیقی بر مبنای نرخ تمام شده باشد که البته آنچه من در بودجه قرائت کردم و نگاه کردم بخش قابل ملاحظه ای از آن، بودجه عملیاتی یعنی بودجه نرخ تمام شده نیست.

لبافی دنبال کرد: اگر بودجه طبق نرخ تمام شده تنظیم گردد، طبعا مشخص می گردد که بابت یک فعالیت که زمان سنجی آن هم صورت گرفته چه مقدار هزینه می کنیم؛ این هزینه با بخش خصوصی چقدر تفاوت دارد و آیا این دستگاه اجرایی، وزارتخانه، شرکت یا سازمان دولتی گران اداره می گردد یا خیر؟

وی افزود: در ایران تنها یک مرجع درآمدی وجود دارد که بخش عمده ای از آن مختص بودجه جاری هست و بخش محدودی از آن به بودجه عمرانی اختصاص یافته هست.  در بودجه عمرانی هزینه ها به نحوی هست که تقریبا ۱۰۰ درصد آن پژوهشگر می گردد، در حالی که امکان دارد درآمد آن پژوهشگر نشود. 

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه بودجه عمرانی در کاهش اشتغال مؤثر هست، تاکید کرد: دولت به عنوان یک کارفرمای بزرگ به توسعه بخش عمرانی در هر زمینه ای کمک می کند. طبعا اگر بودجه عمرانی کاهش یابد، خود به خود اشتغال محدودتر می گردد.

لبافی دنبال کرد: بودجه سال ۱۳۹۷ نسبت به سال ۱۳۹۶ نشان دهنده رشد حدود ۸.۵ بودجه کل یعنی مراجع درآمدی دولت کاهش نیافته لکن در بخش جاری، هزینه های جاری افزایش و در بخش عمرانی، هزینه های عمرانی کاهش یافته هست.

وی یادآور گردید: اگر بودجه سال کنونی را نسبت به بودجه سه سال پیش در همه زمینه ها من جمله حقوق کارکنان دولت و پرداخت جاری ارزیابی کنیم، رشد شدید هزینه های جاری در آن دیده می گردد.  اکنون که درآمد محدود هست و بودجه حدود ۸.۵ ۵ درصد رشد پیدا کرده و هزینه ها رشد غیر معقولی به خود گرفته طبعا با درآمدی که مشخص هست بخش هزینه ای یا جاری، بخش عمرانی را تحت پوشش قرار می دهد و بودجه آن بخش را به خود جذب می کند.

به گفته این کارشناس اقتصادی، بودجه جاری مثل بودجه عمرانی نیست که بگویند ۳۰ تا ۴۰ درصد آن را تخصیص می دهند.   با این حال در سال ۱۳۹۷ دارای رشد بودجه ای هستیم اما با کاهش بودجه عمرانی نیز رو به رو شده ایم.

وی تصریح نمود: بودجه کل حدود ۸.۵ ۵ درصد رشد داشته، در حالتی که دریافتی ها حدود ۲۸ درصد رشد داشته هست که این رشد حدود ۹ درصدی با هزینه های ۲۸ درصدی خود به خود هزینه ها در حوزه بودجه جاری را افزایش و از حوزه عمرانی کاهش می دهند.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه اشکال کار این هست که فعالیت های بخش دولتی نزدیک به ۶۰ درصد بودجه شرکت های دولتی  و موسسات دولتی هست، اضافه کرد: اگر طبعا بودجه را طبق نرخ تمام شده می بستند و فعالیت ها را مشخص می کردند و طبق فعالیت و نرخ تمام شده هر فعالیت عمل می کردند، امکان پاسخگویی  و نیز نظارت بر بودجه زیادتر بود .

انتهای پیام