گروه: حوادث
تاریخ: ۰:۰۲ :: ۱۳۹۶/۱۰/۲۳

به گزارش راهنمای سفر من به نقل از  گروه فیلم و صوت باشگاه خبرنگاران جوان؛ ؛ خیال پردازی و دروغگویی های شبکه های خارجی درباره اغتشاشات موخر در ایران، به حدی بوده که حتی خود آنان هم خبرهای خود را به سخره گرفته و غیرقابل قبول دانستند.        

به گزارش راهنمای سفر من به نقل از  گروه فیلم و صوت باشگاه خبرنگاران جوان؛ ؛ خیال پردازی و دروغگویی های شبکه های خارجی درباره اغتشاشات موخر در ایران، به حدی بوده که حتی خود آنان هم خبرهای خود را به سخره گرفته و غیرقابل قبول دانستند.