گروه: اخبار
تاریخ: ۲:۴۰ :: ۱۳۹۶/۰۹/۱۰
هرگز به فرزندتان از این قول ها ندهید

سرویس سبک زندگانی فردا: تقریباً همه ما به شکل‌های متفاوت به فرزندمان قول انجام کاری در آینده را می‌دهیم. کار‌هایی که البته گاهی به آن‌ها عمل نمی‌کنیم و گاهی حتی هنگام قول دادن هم می‌دانیم که قولمان، وعده سر خرمن هست. ..     شاید کمتر والدینی دقت کنند که قولی که به فرزندشان می‌دهند […]

سرویس سبک زندگانی فردا: تقریباً همه ما به شکل‌های متفاوت به فرزندمان قول انجام کاری در آینده را می‌دهیم. کار‌هایی که البته گاهی به آن‌ها عمل نمی‌کنیم و گاهی حتی هنگام قول دادن هم می‌دانیم که قولمان، وعده سر خرمن هست. ..

این قول‌ها را به فرزندتان ندهید 

  شاید کمتر والدینی دقت کنند که قولی که به فرزندشان می‌دهند ضروری هست حقیقی و واضح باشد تا در فرزندشان ایجاد بی‌اعتمادی نکند. ولی در این بین قول‌هایی هم می باشند که گرچه گفتنشان رواج دارد، ولی ضروری هست جزو مورد ها ممنوعه برای خود در نظر بگیرید و هرگز در این باره ها به فرزندتان قول ندهید:

قول می‌دم درد نداشته باشه

ولی در این بین قول‌هایی هم می باشند که گرچه گفتنشان رواج دارد، ولی ضروری هست جزو مورد ها ممنوعه برای خود در نظر بگیرید و هرگز در این باره ها به فرزندتان قول ندهید: درد یک واکنش طبیعی و غریزی هست و شما نمی‌توانید آن را ضمانت کنید. هنگامی می‌دانید که آمپول زدن یا برداشتن پانسمان موجب درد فرزندتان می‌شود به جای گفتن اینکه قول می‌دهید درد نداشته باشد، بگویید که محتمل هست درد دارا باشد، ولی زود تمام می‌شود.

قول می‌دم یه روز ببرمت پارک

این مصداق حقیقی وعده سر خرمن است! قول شما ضروری هست دقیق و واضح باشد. یک روز برای فرزندتان بی‌معناست. ضروری هست بگویید کی او را به پارک می‌برید و البته در روز موعود به قولتان عمل کنید.

قول می‌دم شاگرد اول می‌شی

حتی اگر خیلی به هوش و یادگیری فرزندتان مطمئن هستید، ولی دوباره هم هنگامی پای رقابت در میان هست به او قول ندهید.

قول می‌دم برات بخرم

این کار اعتماد به نفس دادن به کودک نیست لکن از بین بردن واقع بینی او و البته فشار وارد کردن به کودک از بابت توقع ها بسیار والدین هست.