تاریخ: ۱۴:۱۲ :: ۱۳۹۶/۰۹/۱۶
نگاه اختصاصیی به تعلیم های امداد و رهایی در استان زنجان صورت گیرد

صفی الله کرامتی در صحبت با خبرنگار راهنمای سفر من یکی از موضوعات ارزشمند و بنیادی آمادگی در اتفاقات را تعلیم بیان کرد و اضافه کرد: لازم هست به تعلیم نیروهای امداد و رهایی و اورژانس در استان زنجان نگاه اختصاصیی صورت گیرد. وی با اهتمام بر ضرورت ارتقاء سطح کمی و کیفی تعلیم های […]

صفی الله کرامتی در صحبت با خبرنگار راهنمای سفر من یکی از موضوعات ارزشمند و بنیادی آمادگی در اتفاقات را تعلیم بیان کرد و اضافه کرد: لازم هست به تعلیم نیروهای امداد و رهایی و اورژانس در استان زنجان نگاه اختصاصیی صورت گیرد.

وی با اهتمام بر ضرورت ارتقاء سطح کمی و کیفی تعلیم های امداد و رهایی در استان زنجان، گفت: در سطح استان زنجان آمادگی دستگاه های امداد و رهایی و اورژانس مطلوب هست ولی بااین وجود با نقطه ایده آل  در فعالیت های امدادی و معالجهی فاصله داریم.

کرامتی بر ضرورت به روزرسانی تعلیم ها و امکانات امداد و رهایی در استان زنجان تبیین کرد، اضافه کرد: برپایی مانورها در استان زنجان تخصص و آمادگی دستگاه های مربوط با امر امداد و رهایی را تقویت می کند و برای نیل به نقطه مطلوب درزمینهٔ امداد و رهایی لازم هست این برنامه ها روزبه روز تقویت گردد.