تاریخ: ۱۷:۳۴ :: ۱۳۹۶/۰۹/۰۹

آ آفتاب نیوز : متخصص تندرستی دهان و دندانپزشکی اجتماعی با اشاره به لزوم ترویج اجتماعی سواد تندرستی و پیشگیری از بیماری های دهان گفت: خوب ترین راه برای پیشگیری از پوسیدگی دندان کاهش میزان و دفعات استفاده مواد قندی، یا مواد غذایی در بر دارنده شکر هست. وی درباره شایعترین بیماری های دهان، گفت: […]

آ آفتاب نیوز : متخصص تندرستی دهان و دندانپزشکی اجتماعی با اشاره به لزوم ترویج اجتماعی سواد تندرستی و پیشگیری از بیماری های دهان گفت: خوب ترین راه برای پیشگیری از پوسیدگی دندان کاهش میزان و دفعات استفاده مواد قندی، یا مواد غذایی در بر دارنده شکر هست.

وی درباره شایعترین بیماری های دهان، گفت: گفته شده هست که بعد از سرماخوردگی رایج، شایع ترین بیماری نوع بشر پوسیدگی دندان هست ولی تجربیات موفق برخی از جوامع مدرن نشان داده هست که بیماری های دهان و بخصوص پوسیدگی دندان اگر در بین تمامی اقشار جامعه هم قابل پیشگیری نباشد، در بین اقشاری که از سواد تندرستی قدر کفایت بهره مند باشند، صد در صد قابل پیشگیری هست.
متخصص تندرستی دهان و دندانپزشکی اجتماعی دنبال کرد: یافته های علمی نشان داده هست که دولت ها به جای صرف هزینه های سنگین برای معالجه بیماری های وسیع دهان در جامعه، که در عمل در ثروتمندترین کشور ها هم غیر محتمل هست، بودجه عمومی تندرستی را ضروری هست صرف تعلیم تندرستی و افزایش سواد تندرستی در جامعه کنند.
این دندانپزشک درباره پوسیدگی دندان بیان کرد: پوسیدگی دندان بعنوان شایع ترین بیماری دهان، محصول مستقیم استفاده نامناسب مواد قندی چه به صورت خالص و یا افزوده شده به سایر مواد غذائی هست. مکانیسم آغاز پوسیدگی به این صورت هست که، میکروب های جایی موجود در دهان مواد قندی در دسترس را هضم و مبدل به اسید می کند و پس از ان بسته بشدت اسیدی شدن محدوده دندان ها، بافت سخت مینای دندان تحت تاثیر اسید حل شده و منفذی به عاج دندان باز می شود.

وی با اظهار اینکه هر چند با استفاده از علم و هنر دندانپزشکی این معلولیت ها تا حدودی قابل ترمیم هست، ولی هیچ زمان به تندرستی اولیه خود بر نمی شود، اضافه کرد: هر چه ترمیم دندان وسیع تر باشد، احتمال پوسیدگی مجدد آن افزونتر می شود. طبیعت توسیع یابندگی پوسیدگی دندان هم دستاورد این پوسیدگ های تکراری هست.
متخصص تندرستی دهان و دندانپزشکی اجتماعی در جواب به اینکه چه طور میتوان از پوسیدگی دندان جلوگیری کرد؟ گفت:بهترین راه برای پیشگیری از پوسیدگی کاهش میزان و دفعات استفاده مواد قندی، یا مواد غذائی در بر دارنده شکر هست به این منظور ضروری هست برای چند روز فهرستی از مواد غذائی فرد تامین و مورد ارزیابی قرار گیرد.
نصیبی متذکر گردید: برپایه یافته های علمی فلوراید بعنوان یک ماده پیشگیری کننده از پوسیدگی دندان معروف هست و در جوامع متفاوت اهتمام شده هست که پیش از ایجاد پوسیدگی، دندان ها با بکار گیری آن مقاوم گردند. یکی از راه های حاصل شدن اطمینان از نیل فلوراید به دندان های آحاد جامعه بخصوص کودکان و پیشگیری از پوسیدگی دندان ها، افزودن آن به آب لوله کشی شهراست.
وی در جواب به پرسشی مبنی بر اینکه آیا در مقیاس اجتماعی پوسیدگی های وسیع دندانی برای همه قابل معالجه است؟ افزود:خیر، متاسفانه در شرایط شیوع وسیع میزان پوسیدگی ها، بدون کنترل سرعت انتشار یافتن آن، بیماری های دهان برای تمامی آحاد جامعه قابل معالجه نیست. 
در حالی که دهان طبقه محروم آکنده از دندانهای پوسیده و بی دندانی هست. در هر صورت دستخوشی پوسیدگی دندان به نحوی وجهه مشترک تمام طبقات جامعه است؛ چه آنهای که با اتلاف زمان، هزینه و تحمل ناملایمات معالجه های دندانپزشکی در گیرند، و چه افرادی که دیگران عمر خود را ضروری هست با درد دندان و بی دندانی بگذرانند.

وی گفت: البته اندکی از بیماری های دهان مانند بیماری های متاثر از اتفاقات، تصادفات و بیماری های مادر زادی تاحدودی غیر قابل پرهیز، ولی در عین حال با استفاده از علم و هنر دندانپزشکی قابل ترمیم می باشد.
منبع: فارس