گروه: اخبار
تاریخ: ۱۵:۱۸ :: ۱۳۹۶/۰۸/۲۴
نوشدارو بعد از سانحه در خسروآباد بکار مردم نمی آید

بارها شنیده شده هست که بچه ها در یکی از روستاهای شهرستان کازرون در مخازن آب، گودال ها و آب انبار افتاده و جان خود را از دست داده اند. همین چند ماه پیش نیز یکی از دختربچه های روستایی در منطقه الیف بر اثر افتادن در آب انبار دهات که محافظ شایستهی نداشت خانواده […]

بارها شنیده شده هست که بچه ها در یکی از روستاهای شهرستان کازرون در مخازن آب، گودال ها و آب انبار افتاده و جان خود را از دست داده اند.

همین چند ماه پیش نیز یکی از دختربچه های روستایی در منطقه الیف بر اثر افتادن در آب انبار دهات که محافظ شایستهی نداشت خانواده ای را گرم دار کرد و مدیران پس از این واقعه با حاضر بودن در دهات به تفکر احداث یک مخزن آبی نرمال افتادند.

حالا هم در حاشیه شهر کازرون روستایی به نام خسروآباد وجود دارد که وجود چاه قنات هایی در طول دهات مخاطرهی جدی برای بچه ها هست.

این مجموعه چاهها که از دهاتی خسروآباد و خیرات آباد میگذرد، در مجاورت پارک و زمین فوتبالی هست که هر روز شمار فراوانی بچه و نوجوان در آن به سر می برند.

یکی از ساکنان دهات که چندین بار مطالبی را برای این پایگاه خبری درباره چاههای ذکر شده و خطرهای احتمالی آن ارسال نموده هست در این باره می گوید: اگر خداوندی ناکرده یکی از بچه ها این محله موقع بازی در چاه بیفتد و جان خود را از دست بدهد، آن موقع تسلیت گفتن و آوردن خودرو ادوات برای پرکردن چاهها دیگر اعتباری ندارد.

 

استرس و بیم از این چاهها خوره جانمان شده.

 

کازرون خبر از بخشدار مرکزی قصد دارد تا با یک عمل جهادی، مشکل ساکنان را برطرف نموده تا مخاطره بچه ها دهات را تهدید نکند و یک آرامش روانی برای ساکنین احداث گردد.

 

قابل دقت بخشدار مرکزی؛ نوشدارو بعد از سانحه در خسرآباد بکار مردم نمی آید   قابل دقت بخشدار مرکزی؛ نوشدارو بعد از سانحه در خسرآباد بکار مردم نمی آید   قابل دقت بخشدار مرکزی؛ نوشدارو بعد از سانحه در خسرآباد بکار مردم نمی آید