گروه: اخبار
تاریخ: ۱۵:۱۸ :: ۱۳۹۶/۰۸/۲۴

به گزارش راهنمای سفر من به نقل از گروه محیط مجازی خبرگزاری میزان،مینو مهرگفتارعضو انجمن مددکاری ایران اضافه کرد: در بحث اجتماعی شدن مبارزه با مواد مخدر مدیران و نهادهای ذیربط وظیفه ها خود را در مبارزه با اعتیاد انجام می‌دهند، ولی خانواده امروزی نقش کمرنگ‌تری نسبت به سابق برای تربیت فرزندان دارد در حالی […]

«نه» گفتن را از بچهی به فرزندانتان بیاموزید به گزارش راهنمای سفر من به نقل از گروه محیط مجازی خبرگزاری میزان،مینو مهرگفتارعضو انجمن مددکاری ایران اضافه کرد: در بحث اجتماعی شدن مبارزه با مواد مخدر مدیران و نهادهای ذیربط وظیفه ها خود را در مبارزه با اعتیاد انجام می‌دهند، ولی خانواده امروزی نقش کمرنگ‌تری نسبت به سابق برای تربیت فرزندان دارد در حالی که بدر تحقق این رویکرد، ضروری هست والدین را آگاه و تعلیم داد.

وی عنوان کرد: به والدین تعلیم داده گردد که در تربیت فرزند محکم و قاطع بگویند استفاده مواد مخدر نامطلوب هست و با فراگرفتن کلمه “نه گفتن ” وی عنوان کرد: به والدین تعلیم داده گردد که در تربیت فرزند محکم و قاطع بگویند استفاده مواد مخدر نامطلوب هست و با فراگرفتن کلمه “نه گفتن ” همواره از آن دوری کنند.

مهرگفتار با تاکید بر اینکه ارتقای مهارت‌های اجتماعی موثرترین گام برای مبارزه با اعتیاد هست، عنوان کرد: تخصص “نه گفتن” مهرگفتار با تاکید بر اینکه ارتقای مهارت‌های اجتماعی موثرترین گام برای مبارزه با اعتیاد هست، عنوان کرد: تخصص “نه گفتن” مهم‌ترین تخصص اجتماعی ضروری برای سنین بچهی، نوجوانی و جوانی بوده و عزت نفس و خودباوری مستلزم نیل به این تخصص هست.

عضو انجمن مددکاری ایران اضافه کرد: تعلیم به خانواده‌ها در ارتباط با تربیت فرزندان و دقت و حساسیت والدین نسبت به تهیه نیازهای جسمی و عاطفی فرزندان ارزشمند بوده و آنها ضروری هست به آسیب‌های روانی و روحی متاثر از استفاده مواد مخدر صنعتی و شیمیایی دقت کنند.

وی اهتمام کرد: تمام به ویژه فرزندان نوجوان و جوان ما در فراروی آسیب‌های اجتماعی می باشند که ریشه تمام آنها اعتیاد هست و اگر والدین برای مبارزه با آن تدبیر نکنند ضروری هست هزینه‌های پر وزنی را متحمل گردند.

مهرگفتار عنوان کرد: ضروری هست برای فرزاندنمان دلسوزی کنیم و بدانیم اگر اعتیاد به استفاده مواد مخدر صنعتی و شیمیایی در جامعه زیادتر گردد هیچ یک از ما نیز در امان نخواهیم بود و فرزندانمان نیز در فراروی تهدید می باشند.

 

 

منبع:انتخاب