تاریخ: 2:53 :: 2019/08/14
نمای شبانه زیبا از ماسال

به گزارش راهنمای سفر من به نقل از افکارنیوز، ماسال در ۶۰ کیلومتری تالش واقع شده و از راه صومعه سرا با رشت ۵۵ کیلومتر فاصله دارد.  

به گزارش راهنمای سفر من به نقل از افکارنیوز،

ماسال در ۶۰ کیلومتری تالش واقع شده و از راه صومعه سرا با رشت ۵۵ کیلومتر فاصله دارد.