تاریخ: ۱۷:۲۷ :: ۱۳۹۶/۰۸/۲۴
نمایشگاه ۴۰ سال دستاوردهای دگرگونی در علوم انسانی

به گزارش راهنمای سفر من به نقل از خبرگزاری مهر، در این نمایشگاه ۱۳ غرفه از طریق دانشگاه ها و موسسات تعلیم عالی و پژوهشگاه های علوم آدمی سراسر کشور احداث شده هست. نمایشگاه دستاوردهای دگرگونی در علوم آدمی، در حدود ۲ هزار عنوان کتاب، مقاله، انتهاء نامه، گزارش تحقیقات علمی و نرم افزار را […]

به گزارش راهنمای سفر من به نقل از خبرگزاری مهر، در این نمایشگاه ۱۳ غرفه از طریق دانشگاه ها و موسسات تعلیم عالی و پژوهشگاه های علوم آدمی سراسر کشور احداث شده هست.

نمایشگاه دستاوردهای دگرگونی در علوم آدمی، در حدود ۲ هزار عنوان کتاب، مقاله، انتهاء نامه، گزارش تحقیقات علمی و نرم افزار را به بازدید کنندگان ارائه و ارائه می کند.

مباحث فرآورده ها ارائه شده در نمایشگاه ۴۰ سال دستاوردهای علوم آدمی حول علوم آدمی، باستان شناسی، جامعه شناسی، فلسفه، سیاست، روانشناسی و … هست. 

این مطلبو از دست ندید!  با این نکات، پاییز سالم تری را تجربه کنید