تاریخ: ۱۹:۳۰ :: ۱۳۹۶/۰۹/۲۶
نقش فعال چربی ها در کنترل مشی غذایی

در واقعیت محققان دریافتند سه نوع آنزیم وجود دارند که با تولید مولکول های ساخته شده از چربی بر مشی غذایی تاثیر می گذارند. دو تا از این آنزیم ها در سلول های چربی و یکی از آنان در مغز مگس شناسایی شده هست. مولکول های tetrahydrobiopterin سیگنال هایی را به نورون های خاصی می […]

در واقعیت محققان دریافتند سه نوع آنزیم وجود دارند که با تولید مولکول های ساخته شده از چربی بر مشی غذایی تاثیر می گذارند.
دو تا از این آنزیم ها در سلول های چربی و یکی از آنان در مغز مگس شناسایی شده هست. مولکول های tetrahydrobiopterin سیگنال هایی را به نورون های خاصی می فرستند تا از مسیر کاهش شدت کارکرد آنان، میزان اشتها نیز کاهش یابد.
به باور محققان از آنجا که مگس میوه و آدم از ژن ها و مکانیزم های کنترلی مشترک در ارتباط با تغذیه بهره می برند، این احتمال وجود دارد که روال همانندی میزان اشتها و نحوه تغذیه ما را کنترل کند. وجود چنین مکانیزمی، دستکاری سامانه کنترل اشتها را به منظور کاهش یا افزایش وزن امکانپذیر خواهد کرد.

علمی (۶)**۹۲۵۹**۱۴۴۰
مترجم: سپیده کاشانی** انتشار: گلشن