گروه: اخبار
تاریخ: ۲:۴۸ :: ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

خلاصه مدل مرجع مفهوم که توسط جناب آقای دکتر محسنیان‌راد در حوزۀ ارتباط‌شناسی تولید گردیده هست، سال‌ها هست که در دانشگاه‌های کشور مورد استفادۀ استادان و دانشجوهای رشتۀ ارتباطات و نیز مبنای دیدگاهی بعضی پایان-نامه‌های تحصیلات تکمیلی در دیگر رشته‌ها هست. سازۀ معناشناختی این مدل دربارۀ «چیستی معنا» و «کجایی معنا» که با تاثر از […]

خلاصه

مدل مرجع مفهوم که توسط جناب آقای دکتر محسنیان‌راد در حوزۀ ارتباط‌شناسی تولید گردیده هست، سال‌ها هست که در دانشگاه‌های کشور مورد استفادۀ استادان و دانشجوهای رشتۀ ارتباطات و نیز مبنای دیدگاهی بعضی پایان-نامه‌های تحصیلات تکمیلی در دیگر رشته‌ها هست. سازۀ معناشناختی این مدل دربارۀ «چیستی معنا» و «کجایی معنا» که با تاثر از نظریات دیوید برلو در معناشناسی و نیز نظریات روانشناسان ماده‌گرا شکل گرفته هست، از منظر حکمت متعالیه دارای اشکالات فلسفی هست. این نوشتار با رویکرد حکمت متعالیه و با نگاهی ضمنی به یافته‌های نوین علوم شناختی، به نقد این سازه به عنوان انگارۀ مورد ابتنای مدل نویسنده پرداخته هست.

نتیجه های این تحقیق که در زمینه اسلامی‌سازی علوم انسانی در بخش ارتباط‌شناسی بررسی می‌شود، مبتنی بر نگاهی فلسفی به مسئلۀ مفهوم هست که با گذار از رهیافت فیلسوفان مشائی، ضمن پذیرفتن وجود مفهوم در درون آدم و نیز عدم جابه جایی مفهوم در روال رابطه در رویکرد حکمت متعالیه، به نقد انگارۀ نوروسایکوفیزیولوژیک نویسنده در «وجود مفهوم به طور ترکیبات پروتئینی در حوزه‌ای از مغز با اسم هیپوکامپوس» انجامیده و اثبات نموده هست این رهیافت ماده‌انگاری مفهوم با حکمت مشائیان یونانی سازگار هست و در حکمت متعالیه، مفهوم در حیث تجردی وجود آدم جای دارد و در هیچ کجا از بخش‌های مادی مغز وی وجود ندارد. در نتیجه به نویسنده محترم پیشنهاد کرده هست حداقل این رهیافت فلسفی متعالیه را هم در کنار رهیافت های فیزیولوژیستیک خود بگنجانند و به خوانندگان عرضه کنند.

کلیدواژگان: سازۀ معناشناختی؛ مدل مرجع مفهوم؛ نقد مدل مرجع مفهوم؛ حکمت متعالیه؛ رابطه شناسی

نویسنده:

مصطفی همدانی: حوزه علمیه شهر قم

نشریه حکمت صدرایی – دوره ۶، شماره ۱، زمستان ۱۳۹۶٫