گروه: مجله
تاریخ: ۱۴:۱۶ :: ۱۳۹۶/۰۲/۱۰
نظر پرستو گلستانی درباره انتخابات ریاست‌جمهوری/ عکس

راهنمای سفر من : پرستو گلستانی تصویری از نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری در اینستاگرام گذاشت و درباره انتخابات نوشت:‌«به نظرم شناخت مهم تر است. بدون احساسات، بشناسیم.  بنفش و سبز خوش رنگ‌اند ،اما بیشتر بشنویم و بررسی کنیم و با نگاه به آینده بهتر ایران جان رای بدهیم، نه جو.»

راهنمای سفر من : پرستو گلستانی تصویری از نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری در اینستاگرام گذاشت و درباره انتخابات نوشت:‌«به نظرم شناخت مهم تر است. بدون احساسات، بشناسیم.  بنفش و سبز خوش رنگ‌اند ،اما بیشتر بشنویم و بررسی کنیم و با نگاه به آینده بهتر ایران جان رای بدهیم، نه جو.»