گروه: شغل
تاریخ: ۱۴:۳۸ :: ۱۳۹۶/۰۲/۱۰

به گزارش راهنمای سفر من به نقل از خبرگزاری صداوسیما رئیس اداره تعاون کار ورفاه اجتماعی ابرکوه  دراین نشست گفت: درسال گذشته زمینه  اشتغال ۱۵۵۰نفر دراین شهرستان فراهم شده است زارع درادامه افزود: امیدواریم امسال نیز زمینه اشتغال افرادبیشتری فراهم شود درادامه صباغیان نماینده مردم این شهرستان درمجلس شورای اسلامی  نیزگفت:دولت ومجلس دربرنامه بودجه امسال […]

به گزارش راهنمای سفر من به نقل از خبرگزاری صداوسیما

رئیس اداره تعاون کار ورفاه اجتماعی ابرکوه  دراین نشست گفت: درسال گذشته زمینه  اشتغال ۱۵۵۰نفر دراین شهرستان فراهم شده است

زارع درادامه افزود: امیدواریم امسال نیز زمینه اشتغال افرادبیشتری فراهم شود

درادامه صباغیان نماینده مردم این شهرستان درمجلس شورای اسلامی  نیزگفت:دولت ومجلس دربرنامه بودجه امسال وبرنامه ششم توسعه تسهیلات ویژه ای برای مناطق محروم کشور درحوزه تولید واشتغال  درنظرگرفته است که امیدواریم با تخصیص این بودجه زمینه ساز اشتغال بیش از پیش دراین منطقه باشیم