تاریخ: ۵:۵۶ :: ۱۳۹۶/۱۰/۲۷

خلاصه حوادث متاثر از رانندگی و تصدی وسیلۀ نقلیۀ موتوری، شایع‌ترین حوادث سال‌های موخر شمرده می‌شوند. برای تعیین میزان مسیولیت در تصادف های رانندگی، بعضی نظریه‌پردازان میزان تقصیر (ورود به پذیرش درجه‌بندی مسئولیت) را ملاک قرار داده و بعضی دیگر قائل به تعیین مسیولیت به میزان برابر می باشند. به همین سبب، دو رویکرد تعیین […]

خلاصه

حوادث متاثر از رانندگی و تصدی وسیلۀ نقلیۀ موتوری، شایع‌ترین حوادث سال‌های موخر شمرده می‌شوند. برای تعیین میزان مسیولیت در تصادف های رانندگی، بعضی نظریه‌پردازان میزان تقصیر (ورود به پذیرش درجه‌بندی مسئولیت) را ملاک قرار داده و بعضی دیگر قائل به تعیین مسیولیت به میزان برابر می باشند. به همین سبب، دو رویکرد تعیین میزان مسیولیت (رویکرد مداخله میزان تقصیر و رویکرد برابری مسئولیت) در فرض اشتراک در تحقق حادثه های رانندگی مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت. به همین سبب، هدف از این تحقیق، ارائۀ یک نظام عادلانۀ تعیین مسیولیت در فرض اختلاف در میزان تقصیر در تصادف های رانندگی می‌باشد. قانون‌گذار در تعیین مسیولیت (اعم از دیه و خسارات متاثر از تصادفات) اغلب از رویکرد برابری پیروی کرده هست. اما پژوهش حاضر، به صورت کلی به سود نظریۀ تعیین مسیولیت مبتنی بر رویکرد دخالتِ نسبتِ تقصیر استدلال نموده هست.

کلمات اصلی : تصادف های رانندگی؛ تقصیر؛ رویکرد برابری؛ رویکرد مداخله میزان تقصیر؛

این مطلبو از دست ندید!  دانستنی‌های عجیب و جالب در مورد بدن انسان که احتمالا نمی‌دانید

نویسندگان:

سید ابراهیم قدسی, شهروز نوروزی