گروه: زنان
تاریخ: ۰:۲۴ :: ۱۳۹۶/۱۰/۲۳

آفتاب نیوز : پس از ایجاد اصلاحات در عربستان ، زن ها از امشب و در بازی الاهلی و الباطن به ورزشگاه ها رفتند.  در ایران هم مسعود سلطانی فر وعده داده هست با حل مشکل زیرساخت ها تا انتهاء دولت دوازدهم چالش ورود زنان به ورزشگاه ها رفع می گردد. مرجع: خبرآنلاین

آفتاب نیوز : پس از ایجاد اصلاحات در عربستان ، زن ها از امشب و در بازی الاهلی و الباطن به ورزشگاه ها رفتند.
 
 در ایران هم مسعود سلطانی فر وعده داده هست با حل مشکل زیرساخت ها تا انتهاء دولت دوازدهم چالش ورود زنان به ورزشگاه ها رفع می گردد.

مرجع: خبرآنلاین