گروه: اخبار
تاریخ: ۱۵:۱۸ :: ۱۳۹۶/۰۸/۲۴
نجات یک بچه از زیر آوار

به گزارش راهنمای سفر من به نقل از افکارنیوز، رییس اورژانس کشور از رهایی این بچه امروز و پس از گذشت ۳ روز از زلزله رییس اورژانس کشور از رهایی این بچه امروز و پس از گذشت ۳ روز از زلزله کرمانشاه از زیر آوار از طریق نیروهای امدادی اطلاع داد.  

به گزارش راهنمای سفر من به نقل از افکارنیوز،

رییس اورژانس کشور از رهایی این بچه امروز و پس از گذشت ۳ روز از زلزله رییس اورژانس کشور از رهایی این بچه امروز و پس از گذشت ۳ روز از زلزله کرمانشاه از زیر آوار از طریق نیروهای امدادی اطلاع داد.