گروه: زنان
تاریخ: ۲۲:۲۵ :: ۱۳۹۶/۰۹/۰۹
ناراحتی تلویزیون از حضور خانم ها در نمایشگاه خودرو

ایران آنلاین: برنامه «۲۰:۳۰» تلویزیون با ادبیات تند و زهردار حضور خانم ها در نمایشگاه ماشین در شهر آفتاب را زیر پرسش برد و حتی از دستگاههای نظارتی و بازرسی خواست جلو این کار را دریافت کنند.  گزارشگر برنامه مدعی گردید از خانم ها ایرانی مانند غرب در این نمایشگاه استفاده وسیلهی شده هست و به […]

ایران آنلاین: برنامه «۲۰:۳۰» تلویزیون با ادبیات تند و زهردار حضور خانم ها در نمایشگاه ماشین در شهر آفتاب را زیر پرسش برد و حتی از دستگاههای نظارتی و بازرسی خواست جلو این کار را دریافت کنند.  گزارشگر برنامه مدعی گردید از خانم ها ایرانی مانند غرب در این نمایشگاه استفاده وسیلهی شده هست و به چه سبب کار پرده برداری و ارائه فرآورده ها را به خانم ها داده اند.