گروه: زنان
تاریخ: ۶:۱۸ :: ۱۳۹۶/۱۰/۲۷

آفتاب نیوز : محققان استرالیایی دانشگاه دیکین بیان می کنند کاهش حافظه متاثر از حاملگی یک مریضی حقیقی هست و در این وضع کارکرد بخش هایی از مغز مختل می گردد که تنها محدود به حفظ از اطلاعات و محافظت حافظه هم نیست.برای ارزیابی این مبحث کارکرد حافظه ۷۰۹ زن باردار و ۵۲۱ زن غیرباردار […]

آفتاب نیوز : محققان استرالیایی دانشگاه دیکین بیان می کنند کاهش حافظه متاثر از حاملگی یک مریضی حقیقی هست و در این وضع کارکرد بخش هایی از مغز مختل می گردد که تنها محدود به حفظ از اطلاعات و محافظت حافظه هم نیست.
برای ارزیابی این مبحث کارکرد حافظه ۷۰۹ زن باردار و ۵۲۱ زن غیرباردار با یکدیگر قیاس و اثبات گردید که بانوان باردار در انجام مسئولیت هایی که لازمه استفاده از حافظه، تمرکز بر روی سوژه ای خاص، تصمیم گیری و برنامه ریزی و جلوگیری از بروز احساس های هست ضعیف تر عمل می نمایند.
البته بانوان حامله حتی در چنین شرایطی نیز قادر به انجام امور روزمره و زندگی عادی خود می باشند و مشکلات یادشده به معنای مختل شدن حیات آنان نیست.
به گزارش راهنمای سفر من به نقل از خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس،