گروه: مجله
تاریخ: ۱۹:۴۱ :: ۱۳۹۶/۰۹/۰۹

باشگاه خبرنگاران: کارتون میتی کومان، یکی از انیمیشن‌هایی هست که کودکان دهه ۶۰ آن را بشدت دوست داشتند و بزرگترها با دیدن آن در کنار فرزندان خود خاطره فراوانی دارند ولی این کارتون از روی زندگانی یک شخصیت حقیقی در ژاپن ساخته شده بود.میتی کومان حقیقی که عکس وی را ملاحظه می‌کنید، در قرن ۱۷ […]

باشگاه خبرنگاران: کارتون میتی کومان، یکی از انیمیشن‌هایی هست که کودکان دهه ۶۰ آن را بشدت دوست داشتند و بزرگترها با دیدن آن در کنار فرزندان خود خاطره فراوانی دارند ولی این کارتون از روی زندگانی یک شخصیت حقیقی در ژاپن ساخته شده بود.
میتی کومان حقیقی که عکس وی را ملاحظه می‌کنید، در قرن ۱۷ در ژاپن می‌زیست و به سبب صداقتش کار بازرسی و سرکشی به سایر شهرها از سمت شاه کشور به وی محول گردید و در وقت سرکشی به شهرها دو محافظ نیرومند را با خود می برد که در کارتون به نام‌های تسوکه و کایکو شناخته می‌شدند.