تاریخ: ۱۵:۱۸ :: ۱۳۹۶/۰۸/۲۹
مهرداد فرید: دولت در اکران فیلم ها مداخله نکند

وبسایت باشگاه خبرنگاران: مهرداد فرید تامین کننده و کارگردان سینما برای جلوگیری از فیلم سوزی و عدم بروز مشکل در اکران فیلم ها با عرضه راهکاری مبنی بر تشخیص وقت ارائه آثار در موقع صادر کردن پروانه ساخت عنوان کرد: به نظرم فیلم ها ضروری هست در بازار آزاد و بدون مداخله وزارت ارشاد اکران […]

وبسایت باشگاه خبرنگاران: مهرداد فرید تامین کننده و کارگردان سینما برای جلوگیری از فیلم سوزی و عدم بروز مشکل در اکران فیلم ها با عرضه راهکاری مبنی بر تشخیص وقت ارائه آثار در موقع صادر کردن پروانه ساخت عنوان کرد: به نظرم فیلم ها ضروری هست در بازار آزاد و بدون مداخله وزارت ارشاد اکران گردد یعنی صاحبان فیلم و صاحبان سینما برای آینده فیلم تصمیم بگیرند.
 
 وی اضافه کرد: با ادامه جریان حال حاضر مسئله تشخیص وقت اکران در وقت صادر کردن پروانه ساخت طرح غیرقابل اعمالی هست و برای اعمالی شدن آن دولت نباید در اکران فیلم ها مداخله کند.