گروه: تور
تاریخ: ۱۵:۲۹ :: ۱۳۹۵/۱۲/۲۶
منطقه سادات حسینی دهدز طبیعتی بکر در دامنه منگشت

به گزارش راهنمای سفر من به نقل از شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از عصر ایذه، منطقه سادات حسینی دارای چند روستا ﻭ ﺁﺧﺮﻳﻦ منطقه ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ایذه ﺩﺭ ﻣﺮﺯ استانهای چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویر احمد محسوب می شود. این منطقه در فاصله ۲۰ کیلومتری شهر دهدز قرار دارد ﻛﻪ ﺗﻜﻴﻪ […]

به گزارش راهنمای سفر من به نقل از شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از عصر ایذه، منطقه سادات حسینی دارای چند روستا ﻭ ﺁﺧﺮﻳﻦ منطقه ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ایذه ﺩﺭ ﻣﺮﺯ استانهای چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویر احمد محسوب می شود.

این منطقه در فاصله ۲۰ کیلومتری شهر دهدز قرار دارد ﻛﻪ ﺗﻜﻴﻪ ﮔﺎﻫﺶ ﻛﻮﻫﻬﺎﻱ ﺑﻠﻨﺪ ﻭ ﺍﺳﺘﻮﺍﺭ  بلگوش از سلسله جبال رشته کوههای منگشت است ﻛﻪ ﺑﺎ ﻛﻮﻫﻬﺎﻱ ﺩﻳﮕﺮ ﮔﺮﺩﻥ ﻓﺮﺍﺯﻱ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﻗﺪ ﻋﻠﻢ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

 

  

 

منطقه سادات حسینی ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺗﺎﺑﻠﻮﯾﯽ ﻣﻨﻘﺶ ﺑﻪ ﮔﻞ، ﮐﻮﻩ، ﺑﺰ ﻭﺣﺸﯽ، ﮐﺒﮏ ﻭ ﺩﺭ ﯾﮏ ﮐﻼﻡ ﺗﻤﺎﻡ ﺯﯾﺒﺎﯾﯽ ﻫﺎﺳﺖ.

ﭼﻠﭽﻠﻪ ﻫﺎﻱ ﺑﺎﻏﻲ، ﻧﻮﺍﻱ ﺑﻠﺒﻞ ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻥ ﻭ ﻗﻬﻘﻬﻪ ﻛﺒک های کنجکاو، مقبره امام زاده شهپیر در همجواری دریاچه کارون۳ و مقبره امامزاده ابوالخیر که همچون نگین زیبا بر بالای منطقه سادات حسینی میدرخشد.

 

 

ﺳﯿﺒﻬﺎی منطقه سادات حسینی ﺍﺯ ﻫﻤﻪ ﺳﯿﺒﻬﺎ ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺗﺮ ﻭﭘﺮﺁﺑﺘﺮ ، ﻫﻤﭽﻮﻥ ﺳﺘﺎﺭﻩ ﺍﻱ ﺩﺭﺧﺸﺎﻥ، انارهایش همچون یاقوت زیبا، ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺍﻱ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ ﭘﻮﺷﻴﺪﻩ ﺍﺯ ﺩﺭﺧﺘﺎﻥ ﺳﺮﺳﺒﺰ ﻭ ﻣﺘﻨﻮﻉ ﺳﯿﺐ ، ﺑﺎﺩﺍﻡ ﻛﻮﻫﻲ ، ﺳﺮﻭ ، ﺯﺭﺩﺁﻟﻮ ، ﻫﻠﻮ ، ﮔﺮﺩﻭ ، ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺍﻧﮕﻮﺭ ﻭ . . . ﺍﺳﺖ.

 

 

ﺍﯾﻦ منطقه ﻏﺮﻭﺑﻲ ﺯﻳﺒﺎ ﻭ ﺻﺒﺤﻲ ﺩﻝ ﺍﻧﮕﻴﺰ ﺩﺍﺭﺩ، ﻭﻗﺘﻲ ﺧﻮﺭﺷﻴﺪ ﺩﺭ ﭘﺲ ﺍﺑﺮﻫﺎﻱ ﺑﻪ ﺧﻮﻥ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﻣﻐﺮﺏ ﻧﺎﭘﺪﻳﺪ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﺁﺩﻡ به غروب ﺣﺴﺎﺩﺗﺶ ﻣﯿﺸﻮد.
ﻣﺮﺩﻡ ﺍﻳﻦ منطقه ﺩﺭ ﺳﺎﻟﻬﺎیی ﻛﻪ ﺑﺎﺩ ﻣﻮﺍﻓﻖ ﻭ ﺍﺑﺮ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﺯﺍ ﺑﻴﺎﻳﺪ ﺭﻭﺯﮔﺎﺭﺷﺎﻥ ﺑﻬﺎﺭﻳﺴﺖ ﻫﻤﻪ ﺩﺭﻩ ﻫﺎﯾﺶ ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎﻱ ﺯﻻﻝ ﺩﺍﺭﺩﻭ ﻛﻮﻫﻬﺎﻱ ﻣﺮﺗﻔﻊ ﻭ ﺑﻲ ﻛﺮﺍﻧﺶ ﺧﻴﺎﻝ ﺍﻧﮕﻴﺰ ﻭ ﺭﻭﻳﺎﺋﻲ ﺍﺳﺖ.

 

 

ﻧﺴﻴﻢ ﺍﺵ ﺑﻮﻱ ﻣﺸﻚ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ ﻭ ﻋﻄﺮ ﺁﮔﻴﻦ، ﭼﻮﻥ ﺍﺯ ﺳﻮﻱ ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ ﻣﻌﻄﺮ ﻋﺒﻮﺭ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﺩﻣﻴﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﺎﻻﺧﺺ سیب هایتنگ آب سفید  ﺑﺎ ﻧﺴﻴﻢ ﺑﻬﺎﺭﻱ ﺷﻜﻮﻓﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺭﺩ ﻭ ﻫﻮﺍ ﺭﺍ ﻣﻌﻄﺮ ﻣﯿﮑﻨﺪ .

 

 

ﺻﺪﺍﻱ شر شر چشمه های آب سفید وآب سیاه ﻳﻚ ﺩﻡ ﻗﻄﻊ ﻧﻤﻲ ﺷﻮﺩ

ﺩﺭ ﺧﻴﺎﻝ ﻧﻤﻲ ﮔﻨﺠﺪ ﻭ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺍﺯ ﺩﻳﺪﻧﺶ ﺩﭼﺎﺭ ﺷﻚ ﻭ ﺗﺮﺩﻳﺪ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩﻛﻪ ﮔﻮﺋﻲ ﺧﻄﺎﻱ ﻫﻤﻪ حواس ﺩﺭ ﻛﺎﺭ ﺍﺳﺖ ﻛﺴﻲ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ منطقه ﺭﺍ ﺑﺒﻴﻨﺪ ﻭ ﺑﻪ ﻳﺎﺩ ﺑﻬﺸﺖ ﻧﻴﻔﺘﺪ.

 

 

پس پیشنهاد می کنیم تعطیلات نوروز طبیعت این منطقه بکر را از دست ندهید.