گروه: اخبار
تاریخ: ۱۸:۱۵ :: ۱۳۹۶/۰۲/۱۰
منشور حقوق شهروندی سند شفافیت با مردم است

به گزارش راهنمای سفر من به نقل از خبرگزاری مهر، ثریا شارقی در جلسه ای که با حضور مشاورین فرمانداری ها و ادارات  برگزار شد، گفت: ارائه منشور حقوق شهروندی توسط دولت، دلیل شفاف بودن دولت با مردم است. این اقدام دولت نشان می دهد که هیچ هراسی از بالا رفتن آگاهی حقوقی مردم نسبت […]

به گزارش راهنمای سفر من به نقل از خبرگزاری مهر، ثریا شارقی در جلسه ای که با حضور مشاورین فرمانداری ها و ادارات  برگزار شد، گفت: ارائه منشور حقوق شهروندی توسط دولت، دلیل شفاف بودن دولت با مردم است. این اقدام دولت نشان می دهد که هیچ هراسی از بالا رفتن آگاهی حقوقی مردم نسبت به حقوق و مطالبات خودشان ندارد. برعکس به دنبال این است مردم را به سوی مطالبه گری سوق دهد.

شارقی افزود: باید در ارتباط با افزایش آگاهی حقوق فردی و خانواده، برای تاثیر گذاری بهتر آن توازن را رعایت کرد. به این صورت که اگر افزایش آگاه حقوق زنان انجام شود مردان هم به همان نسبت در معرض آموزش قرار گیرند. چون همین عدم توازن آموزش خود می تواند چالش زا باشد.

وی گفت: راهی که می تواند مشروعیت نظام را بیشتر کند این است که ما بتوانیم با به کار بردن ساز و کارهای عملیاتی در دولت، حقوق شهروندی را بیشتر اجرایی کنیم.

شارقی افزود: اسلام و سنت پیامبر در روزگاران جهالت حقوق زنان و کودکان را مطرح نموده است. بی توجهی و کم کاری ما برای برجسته کردن این حساسیت بزرگ دینی، باعث شده است که گروهی سنت های دینی  شرعی ما را به خودمان یادآور شوند و برای ما مدعی حقوق بشر شوند.م این می طلبد که با انجام آموزش های فراگیر و تکیه بر آموزه های دینی خودمان حقوق مدنی و فردی را برجسته تر کنیم.