گروه: اخبار
تاریخ: ۱۷:۴۸ :: ۱۳۹۶/۰۹/۰۳
منابع دانشگاه ها طبق اعمالی کردن بسته های دگرگونی تعلیم تعلق یابد

به گزارش راهنمای سفر من به نقل از ایسنا، دکتر ابوالفضل عباس زاده با اشاره به برنامه های این دانشگاه برای پیشرفت تعلیم علوم دکتری گفت: معطوف کردن تمام دانشکده ها در پردیس مرکزی دانشگاه،  ارتقای بدنه هیات علمی، رابطه با دانشگاه های معتبر بین المللی، تشریح برنامه مشترک و تبادل دانشجو و مدرس و […]

به گزارش راهنمای سفر من به نقل از ایسنا، دکتر ابوالفضل عباس زاده با اشاره به برنامه های این دانشگاه برای پیشرفت تعلیم علوم دکتری گفت: معطوف کردن تمام دانشکده ها در پردیس مرکزی دانشگاه،  ارتقای بدنه هیات علمی، رابطه با دانشگاه های معتبر بین المللی، تشریح برنامه مشترک و تبادل دانشجو و مدرس و جذب دانشجویان خارجی در رشته های متفاوت من جمله برنامه های این دانشگاه برای پیشرفت تعلیم علوم دکتری هست.

معاون تعلیمی دانشگاه علوم دکتری لرستان با اظهار چالش های ارزشی حوزه تعلیم در دانشگاه ها، ایده کرد: تخصیص مراجع به دانشگاه ها ضروری هست بر مبنای دستاورد های پایش کارکرد دانشگاه ها در اعمالی کردن بسته های دگرگونی تعلیم صورت گیرد.

معاون تعلیمی دانشگاه علوم دکتری لرستان با بررسی توان اعمالی این دانشگاه در اعمال بسته های دگرگونی و نوآوری به اظهار تجارب این دانشگاه در این حوزه پرداخت و گفت: ساخت سالن مجهز تولید محتوای تعلیم دکتری، برپایی کارگاه های تعلیم مجازی مخصوص اعضای هیات علمی، تصویب امتیاز متناسب با فعالیت اعضای هیات علمی در حوزه تعلیم مجازی به منظور ارتقای سالانه آنها من جمله تجارب دانشگاه لرستان در اعمال بسته پیشرفت تعلیم مجازی  در علوم دکتری بوده هست.

وی، کارکرد این دانشگاه در اعمالی کردن بسته آمایش سرزمینی، ماموریت گرایی، تمرکززدایی و ارتقای توانمندی دانشگاه ها را خوب بررسی کرد و گفت: آینده نگاری و مرجعیت علمی در تعلیم دکتری و پیشرفت و ارتقای زیرساخت های تعلیم علوم دکتری من جمله بسته هایی هست که در دانشگاه علوم دکتری لرستان در اعمالی کردن آنان با تنگنا هایی رو به رو بوده ایم.

وی در ادامه به تشریح دستاوردهای دانشگاه علوم دکتری لرستان در اعمالی کردن بسته های دگرگونی و نوآوری پرداخت و گفت: تشکیل کمیته های متناظر با بسته های دگرگونی در دانشگاه موجب احداث همکاری فراگیر و تمام جانبه اعضای هیات علمی در پیشرفت تعلیم و سیاست گذاری های کلان این حوزه شده و از روزمرگی این قسمت تا اندازه فراوانی کم هست.

انتهای پیام