گروه: شغل
تاریخ: ۱۵:۱۹ :: ۱۳۹۶/۰۸/۲۴
معرفی مجموعه کتاب  کریمی تفرشی

به گزارش راهنمای سفر من به نقل از سرویس بازار ایسنا، این مجموعه دربردارنده ۵ جلد هست که کتاب اداره شغل ای یک اکتساب و کار موفق از طریق انتشارات کارآفرینان بزرگ انتشار یافته و کتاب‎ در نوشته پشت جلدکتاب کارآفرینی می خوانیم: این کتاب به معنا کارآفرینی از چندین دیدگاه  می پردازد. این کتاب […]

به گزارش راهنمای سفر من به نقل از سرویس بازار ایسنا، این مجموعه دربردارنده ۵ جلد هست که کتاب اداره شغل ای یک اکتساب و کار موفق از طریق انتشارات کارآفرینان بزرگ انتشار یافته و کتاب

در نوشته پشت جلدکتاب کارآفرینی می خوانیم: این کتاب به معنا کارآفرینی از چندین دیدگاه  می پردازد. این کتاب در ۱۴۱ صفحه با شمارگان ۲۰۰۰ نسخه و نرخ  ۱۲هزار و ۵۰۰ تومان در دسترس علاقه مندان واقع هست.

در پشت جلد کتاب راز و راز دگرگونی نیز آمده هست: این کتاب به میزان رضایت و شادکامی پرداخته هست.

علاوه بر این در پشت جلد کتاب مدیر موفق کیست؟ می خوانید: این کتاب به بارزترین خصوصیت های ادارهی می پردازد. این کتاب در۲۷۱ صفحه با شمارگان ۲۰۰۰ نسخه و نرخ  ۱۳هزار و ۵۰۰ تومان در دسترس علاقه مندان واقع هست.

نویسنده در مقدمه کتاب اداره شغل ای یک اکتساب وکار موفق ” این کتاب در۹۵ صفحه با شمارگان ۳۰۰۰ نسخه و نرخ  ۱۲هزار تومان در دسترس علاقه مندان واقع هست.

این کتاب در ۲۹۹ صفحه با شمارگان ۲۰۰۰ نسخه و قیمت۱۵ هزار تومان در دسترس علاقه مندان واقع هست.

این کتاب در۲۹۶ صفحه با شمارگان ۱۱۰۰ نسخه و نرخ  ۲۸هزار تومان در دسترس علاقه مندان واقع هست.

انتهای پیام