گروه: شغل
تاریخ: ۰:۳۳ :: ۱۳۹۶/۰۹/۰۴
مرز باشماق مریوان در هزارتوی مشکلات؛ حجمی که همان طور هدر می رود

مرز رسمی باشماق مریوان به سبب شرطها خاصی که دارد علیرغم همه کاستی ها و نواقص طی چند سال موخر به یکی از دروازه های کلیدی تجارت کشورمان با عراق مبدل شده هست و به همین سبب کوشش در زمینه برطرف مشکلات پیش روی این مرز رسمی یکی از نیازهای ضروری و ضروری هست. مدیریت […]

مرز رسمی باشماق مریوان به سبب شرطها خاصی که دارد علیرغم همه کاستی ها و نواقص طی چند سال موخر به یکی از دروازه های کلیدی تجارت کشورمان با عراق مبدل شده هست و به همین سبب کوشش در زمینه برطرف مشکلات پیش روی این مرز رسمی یکی از نیازهای ضروری و ضروری هست.

مدیریت واحد حلقه گمشده در مرز رسمی باشماق مریوان

..

در مرز رسمی باشماق نماینده دارند و هر اداره و ارگانی نیز مقررات و مقررات را به نحوی تفسیر و اجرا می کند.

مبحث ارزشمند دیگر در مرز رسمی باشماق مریوان تشخیص تکلیف سرمایه گذاری یک شرکت خصوصی هست که علیرغم گذشت سالیان زیاد از این مبحث، تا الان تشخیص تکلیف نشده و مشکلات مکرری در این راستا به وجود آمده هست.

لزوم تشخیص تکلیف سرمایه گذاری شرکت خصوصی در مرز  باشماق

بختیار رحمانی پور گفته بود: یکی از توقع ها جدی ما و سایر فعالان در مرز رسمی باشماق مریوان تشخیص تکلیف هر چه تند تر وضع این شرکت در مرز رسمی باشماق مریوان هست، درصورتی که این ارزشمند تشخیص تکلیف گردد ما توان داریم از همه حجم های موجود در این مرز بهره برداری کنیم.

در حال حاضر به سبب اینکه مرز باشماق ۲۴ ساعته نیست برخی وقت ها ما ضروری هست ساعت ها در توقع گذر از مرز باشیممدیرکل گمرکات استان کردستان در جواب به سؤال خبرنگار راهنمای سفر من داستان ۲۴ ساعته کردن مرز رسمی باشماق مریوان نیز قصه ای دنباله دار هست، درحالی که از همان روزهای اولین شروع به کار این مرز و علاوه بر این طبق تفاهم نامه های مکرر با مدیران اقلیم کردستان عراق، مکررا بر ۲۴ ساعته کردن مرز رسمی باشماق مریوان اهتمام شده اما تا الان در حوزه عمل این ارزشمند اعمالی نشده هست.

یکی از رانندگان وسایل نقلیه شاغل در مرز رسمی باشماق مریوان، با اشاره به ضرورت ۲۴ ساعته شدن مرز رسمی باشماق مریوان به خبرنگار راهنمای سفر من در حال حاضر به سبب اینکه مرز باشماق ۲۴ ساعته نیست برخی وقت ها ما ضروری هست ساعت ها در توقع گذر از مرز باشیممدیرکل گمرکات استان کردستان در جواب به سؤال خبرنگار راهنمای سفر من در مورد این مبحث، گفته بود: حجم ها و زیرساخت های مطلوبی برای فعالیت های ۲۴ ساعته در مرز رسمی باشماق مریوان وجود دارد و الان در حوزه مسافر تا حدودی اعمالی می گردد اما با تأسف در قسمت ورود و خارج شدن کالا این ارزشمند عملیاتی نشده هست.

تخلیه و بارگیری کامیون های باری از مشکلات کلیدی مرز باشماق

یکی از رانندگان وسایل نقلیه شاغل در مرز رسمی باشماق مریوان، با اشاره به ضرورت ۲۴ ساعته شدن مرز رسمی باشماق مریوان به خبرنگار راهنمای سفر من گفت: در حال حاضر به سبب اینکه مرز باشماق ۲۴ ساعته نیست برخی وقت ها ما ضروری هست ساعت ها در توقع گذر از مرز باشیم درحالی که این حجم از سوی سمت عراقی ایجادشده و ما با مشکلات کمتری رو به رو هستیم.

یکی از کارگران شاغل در مرز رسمی باشماق مریوان که کار جابجایی کالای کامیون های ایرانی و عراقی را انجام می دهد، به خبرنگار راهنمای سفر من مبحث بارگیری و تخلیه کالای حمل شده از طریق وسایل نقلیه ایرانی و عراقی از دیگر مشکلات حال حاضر در مرز رسمی باشماق مریوان هست که ایراد شاغلان در این مرز را به دنبال داشته هست و آنان تقاضاکننده جدی در مورد تشخیص تکلیف این وضع می باشند.

وضع زیرساخت های مرز رسمی باشماق مریوان هم تشریح چندانی نداردوضعیت زیرساخت های مرز رسمی باشماق مریوان هم تشریح چندانی ندارد، گل ولای ایجادشده به سبب آسفالت نبودن محوطه مرز از یک سو و علاوه بر این محیط محدود برای رفت و آمد وسایل نقلیه از سوی دیگر موجب شده هست تا مشکلات برای رفت و آمد اشخاص در این مرز نیز دوچندان گردد.

آ

وعده یک ماهه استاندار کردستان

استاندار کردستان در جواب به سؤال خبرنگار راهنمای سفر من

استاندار کردستان در جواب به سؤال خبرنگار راهنمای سفر من در مورد وضع مرز رسمی باشماق مریوان، اظهار داشت: یکی از ارزشمند ترین اولویت های ما در مورد مرز رسمی باشماق مریوان حاکم کردن قانون هست، به نوع ای که هر ارگان و نهادی در مرز وظیفه خود را بدون هیچ کم و کاستی اعمالی کند.

بهمن مرادنیا از وضع حال حاضر حاکم بر مرز رسمی باشماق مریوان اظهار تأسف کرد و اضافه کرد: وضع مرز به هیچ عنوان قابل قبول نیست و به همین سبب من به فعالان شاغل در مرز باشماق قول دادم در مدت وقت یک ماه به مشکلات طرح شده رسیدگی کرده و دوباره از مرز بازدید برخوردار باشم.

وی با اظهار اینکه مرز باشماق توان دارد کانون پیشرفت استان کردستان باشد، گفت: با تأسف در حال حاضر ما از همه حجم های ایجادشده در مرز رسمی باشماق مریوان بکارگیری نمی کنیم و این کار جای اشکال دارد و به همین سبب ضروری هست همه ادارات و ارگان های مربوط با مبحث هر چه تند تر برای برطرف مشکلات کوشش کنند.