تاریخ: ۲۳:۴۲ :: ۱۳۹۸/۰۲/۳۱
مراسم افطار مردمی در پل طبیعت

خبرگزاری مهر: مراسم افطاری ساده مردمی عصر سه شنبه در پل طبیعت تهران برگزار شد. این مطلبو از دست ندید!  آیا پایان سینمای ضدمردمی فیلمفارسی نزدیک است؟

خبرگزاری مهر: مراسم افطاری ساده مردمی عصر سه شنبه در پل طبیعت تهران برگزار شد.

مراسم افطار مردمی در پل طبیعت

مراسم افطار مردمی در پل طبیعت

مراسم افطار مردمی در پل طبیعت

مراسم افطار مردمی در پل طبیعت

مراسم افطار مردمی در پل طبیعت

مراسم افطار مردمی در پل طبیعت

مراسم افطار مردمی در پل طبیعت

این مطلبو از دست ندید!  «بداهه» بازیگر جدیدش را شناخت