گروه: مسافرت
تاریخ: ۱۷:۵۸ :: ۱۳۹۶/۰۹/۰۹
مذاکرات استقرار سریع «نیروهای ساحل»  به میزبانی فرانسه برگزار می شود

این خبرگزاری این خبر را به نقل از مشاوران مکرون گفت و به نقل از یک مرجع (ناشناس) اضافه کرد: مکرون از رهبران و بعضی شرکای کلیدی نیروهای مشترک ساحل از اتحادیه اروپا، ارگان ملت های و اتحادیه آفریقا برای شرکت در این گفتگوها دعوت خواهد کرد. وی اضافه کرد: اعزام نیروهای نامیده شده به […]

این خبرگزاری این خبر را به نقل از مشاوران مکرون گفت و به نقل از یک مرجع (ناشناس) اضافه کرد: مکرون از رهبران و بعضی شرکای کلیدی نیروهای مشترک ساحل از اتحادیه اروپا، ارگان ملت های و اتحادیه آفریقا برای شرکت در این گفتگوها دعوت خواهد کرد.
وی اضافه کرد: اعزام نیروهای نامیده شده به ساحل، G5، به اندازه قدر کفایت با سرعت پیش نرفته هست.
»
» وی اضافه کرد: این جریان دربردارنده تسریع در جدول هنگامی پشتیبانی از این نیروها می باشد و ما قصد داریم این نیروها را از جنبه نیروی آدمی وادوات تقویت کنیم.
این مرجع علاوه بر این گفت، فرانسه می خواهد از عربستان برای شرکت در این گفتگوها دعوت کند.

نیروهای ساحل که تحت پشتیبانی فرانسه قرار دارند یک طرح ابتکاری با همکاری کشورهای بورکینافاسو، چاد، پولی، موریتانی و نیجر هست که مقابله با افراط گرایی در این منطقه را هدف قرار می دهد.

هزینه عملیات این نیروها در سال نخست ۴۲۳ میلیون یوور (۴۹۰ میلیون دلار) تخمین شده هست هر چند که مقام های فرانسوی اظهار می کنند این بودجه را میتوان به حدود ۲۴۰ میلیون یورو کاهش داد.
در حال حاضر کشورها دارای پایبندی به مساعدت ۱۰۸ میلیون یورویی شده اند که دربردارنده ۵۰ میلیون مساعدت اتحادیه اروپا، ۵۰ میلیون مساعدت پنج کشور عضو و هشت میلیون یورو مساعدت فرانسه هست. آ ایالات متحده وعده داده ۶۰میلیون یورو مساعدت کند.
اروپام**۹۱۵۸ مترجم: بهجت عباسی**۱۶۶۳**انتشار دهنده: خسرو حسینی

https://www.afp.com/en/search/results/Francedeployment