گروه: زنان
تاریخ: ۱۴:۵۹ :: ۱۳۹۶/۰۸/۲۴
مدیر ارتباطات عمومی منزل ارائه منصوب شد

به گزارش راهنمای سفر من به نقل از خبرگزاری مهر به نقل از دفتر اداره منزل ارائه اداره تئاتر، طی ابلاغی از سوی علی اصغر راسخ راد مدیر اداره تئاتر و منزل ارائه، حامد اویسی طهرانی به عنوان مدیر ارتباطات عمومی منزل ارائه اداره تئاتر منصوب گردید. متن ابلاغیه به این توصیف هست: «آقای حامد […]

به گزارش راهنمای سفر من به نقل از خبرگزاری مهر به نقل از دفتر اداره منزل ارائه اداره تئاتر، طی ابلاغی از سوی علی اصغر راسخ راد مدیر اداره تئاتر و منزل ارائه، حامد اویسی طهرانی به عنوان مدیر ارتباطات عمومی منزل ارائه اداره تئاتر منصوب گردید.

متن ابلاغیه به این توصیف هست: «آقای حامد اویسی طهرانی بنا به مهارت، تجربه و پایبندی شما به باعث این ابلاغ به عنوان مدیر ارتباطات عمومی اداره تئاتر و منزل ارائه منصوب می شوید. »