گروه: شغل
تاریخ: ۱۱:۳۸ :: ۱۳۹۶/۱۰/۲۷
مدیرکل کار:۳۶ درصد اشتغال ایجاد شده در همدان مختص حوزه بانوان هست

احمد توصیفیان روز چهارشنبه در تیم بانوان و خانواده استانداری همدان اضافه کرد: طبق برنامه مصوب شده، باید در سالجاری در استان همدان ۱۹ هزارو ۹۸۰ هزار شغل ایجاد گردد که قسمت بانوان در این حوزه شناور گذاشته شده هست.وی با اظهار اینکه از تعداد یک هزارو ۹۱۵ مجوز صادرشده در بخش شغل ها خانگی، […]

احمد توصیفیان روز چهارشنبه در تیم بانوان و خانواده استانداری همدان اضافه کرد: طبق برنامه مصوب شده، باید در سالجاری در استان همدان ۱۹ هزارو ۹۸۰ هزار شغل ایجاد گردد که قسمت بانوان در این حوزه شناور گذاشته شده هست.
وی با اظهار اینکه از تعداد یک هزارو ۹۱۵ مجوز صادرشده در بخش شغل ها خانگی، یک هزارو ۳۴۵ مجوز مختص بانوان بوده هست گفت:در این بخش ۱۶۰ نفر از بانوان استان، موفق به اخذ تسهیلات بانکی شده اند.
مدیرکل کار و رفاه اجتماعی استان همدان گفت: مهارت آموزی با اهمیت ترین برنامه در ایجاد اشتغال هست و از ۶۸۹ نفری که در حال حاضر در استان مشغول حرفه آموزی می باشند ۳۰۴ نفر معادل ۴۴ درصد را بانوان تشکیل می دهند.

طبق آمار سرشماری سال ۹۵، جمعیت استان همدان یک میلیون و ۷۳۸ هزار و ۲۳۴ نفر اعلام گردید که ۸۸۰ هزار و ۳۱۸ نفر از جمعیت استان را مردان و ۸۵۷ هزار و ۹۱۶ نفر را بانوان تشکیل داده هست.
جمعیت شهری استان همدان در سرشماری سال ۹۵ ، یک میلیون و ۹۷ هزار و ۲۱۷ نفر و جمعیت روستایی استان، ۶۳۹ هزار و پنج نفر اعلام گردیده هست.
۷۵۲۳/۱۱۸۱
خبرنگار:مرضیه بختیاری**انتشار:الهام تدین