تاریخ: ۰:۱۵ :: ۱۳۹۷/۰۴/۰۲
مدرسه ها طبیعت با استقبال مردم به یک جریان اجتماعی وسیع مبدل شده اند

محمد درویش فعال و کارشناس محیط زیست در صحبت با خبرنگار  حوزه محیط زیست گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ در ارتباط با گسترش مدرسه ها طبیعت در کشور و استقبال مردم از این طرح گفت: از ایده ایجاد مدرسه طبیعت بیشتر از ۵ سال می گذرد و در حال حاضر ۷۰ مدرسه در گروه سنی […]

محمد درویش فعال و کارشناس محیط زیست در صحبت با خبرنگار  حوزه محیط زیست گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ در ارتباط با گسترش مدرسه ها طبیعت در کشور و استقبال مردم از این طرح گفت: از ایده ایجاد مدرسه طبیعت بیشتر از ۵ سال می گذرد و در حال حاضر ۷۰ مدرسه در گروه سنی ۳ تا ۱۲ سال در نقاط متفاوت کشور فعالیت می کنند.

وی اضافه کرد: مدرسه ها طبیعت هم حالا به یک جریان اجتماعی وسیع مبدل شده اند.

وی دنبال کرد: مدرسه طبیعت نوجوان با هدف زمینه سازی رشد هم جانبه و متعادل، شکل گیری روحیه مراقبت از طبیعت و یادگیری مهارت های لازم و کاربردی در بسترهای طبیعت برای نوجوانان تشریح شده هست.

این کارشناس و فعال محیط زیست تصریح نمود: کارگاه هم اندیشی مدرسه طبیعت برای نوجوانان محلی برای اندیشه جمعی، به اشتراک گذاشتن تجربه ها و شکل گیری شبکه ای از فعالان این حوزه در مقیاس ملی هست.

این مطلبو از دست ندید!  مشاهده «کاراکال» گربه وحشی در حیات وحش ایلام+ تصویر

وی اضافه کرد: سوال های محوری کارگاه های مدرسه ها طبیعت زیادتر دربردارنده مورد ها زیر هست: نوجوان از دیدگاه مدرسه طبیعت، چه طور ارتباط نوجوانان با طبیعت را آسان سازی کنیم، چالش های همکاری با نوجوانان(شهری و روستایی)، راهکارهای رو به رو با چالش های همکاری با نوجوانان، دستاوردهای مدرسه طبیعت برای نوجوانان، درس آموخته های تجربی از همکاری با نوجوانان.

درویش در انتهاء گفت: کارگاه هم اندیشی مدرسه برای نوجوانان محملی برای اندیشه جمعی، به اشتراک گذاشتن تجربه ها و شکل گیری شبکه ای از فعالان این حوزه در مقیاس ملی هست که برای نخستین بار در مدرسه طبیعت گلستان برگزار می گردد.