تاریخ: ۱۵:۴۶ :: ۱۳۹۶/۰۸/۲۴
مدارس “شنبه” تعطیلی نیست

نجات بهرامی معاون رسانه‌ای وزارت تعلیم و پروراندن در گفت‌وگو با  خبرنگار حوزه تعلیم و پرورش گروه علمی پزشكی باشگاه خبرنگاران جوان؛   نجات بهرامی معاون رسانه‌ای وزارت تعلیم و پروراندن در گفت‌وگو با  خبرنگار  در مورد وضع  مدرسه ها برای روز شنبه بیان کرد: محصلین روز شنبه ۲۷ آبان  ضروری هست در مدرسه ها حاضر باشند و جریان […]

مدارس روز شنبه دایر استنجات بهرامی معاون رسانه‌ای وزارت تعلیم و پروراندن در گفت‌وگو با  خبرنگار حوزه تعلیم و پرورش گروه علمی پزشكی باشگاه خبرنگاران جوان؛   نجات بهرامی معاون رسانه‌ای وزارت تعلیم و پروراندن در گفت‌وگو با  خبرنگار  در مورد وضع  مدرسه ها برای روز شنبه بیان کرد: محصلین روز شنبه ۲۷ آبان  ضروری هست در مدرسه ها حاضر باشند و جریان کاری مطابق روزهای سابق می باشد.

وی دنبال کرد: طی ۴ سال موخر مسئله های تحت عنوان بین التعطیلین در مدرسه ها وجود ندارد و جریان حاضر بودن و غیاب محصلین هم به قوت خود باقی می‌ماند لذا هرگونه گمانه خانمی مبنی بر تعطیلی مدرسه ها برای روز شنبه تکذیب می شود.

 

این مطلبو از دست ندید!  برگشت عقاب در آغوش طبیعت