تاریخ: ۱۵:۴۶ :: ۱۳۹۶/۰۸/۲۴
مدارس “شنبه” تعطیلی نیست

نجات بهرامی معاون رسانه‌ای وزارت تعلیم و پروراندن در گفت‌وگو با  خبرنگار حوزه تعلیم و پرورش گروه علمی پزشكی باشگاه خبرنگاران جوان؛   نجات بهرامی معاون رسانه‌ای وزارت تعلیم و پروراندن در گفت‌وگو با  خبرنگار  در مورد وضع  مدرسه ها برای روز شنبه بیان کرد: محصلین روز شنبه ۲۷ آبان  ضروری هست در مدرسه ها حاضر باشند و جریان […]

مدارس روز شنبه دایر استنجات بهرامی معاون رسانه‌ای وزارت تعلیم و پروراندن در گفت‌وگو با  خبرنگار حوزه تعلیم و پرورش گروه علمی پزشكی باشگاه خبرنگاران جوان؛   نجات بهرامی معاون رسانه‌ای وزارت تعلیم و پروراندن در گفت‌وگو با  خبرنگار  در مورد وضع  مدرسه ها برای روز شنبه بیان کرد: محصلین روز شنبه ۲۷ آبان  ضروری هست در مدرسه ها حاضر باشند و جریان کاری مطابق روزهای سابق می باشد.

وی دنبال کرد: طی ۴ سال موخر مسئله های تحت عنوان بین التعطیلین در مدرسه ها وجود ندارد و جریان حاضر بودن و غیاب محصلین هم به قوت خود باقی می‌ماند لذا هرگونه گمانه خانمی مبنی بر تعطیلی مدرسه ها برای روز شنبه تکذیب می شود.