گروه: اخبار
تاریخ: ۱۵:۱۱ :: ۱۳۹۶/۰۸/۲۴
محدودیت ترافیکی تعطیلات انتهاء هفته تا سالروز شهید شدن امام رضا (ع) در جاده های مازندران

** ممنوعیت رفت و آمد موتورسیکلت ** کندوان ** کندوان رفت و آمد نوع ها وسایل نقلیه از ساعت ۱۳تا ۲۴ روز چهارشنبه از مرزن آباد به طرف کرج منع شده بوده و با اظهار مأمورین پلیس مسیر درمحل، رفت و آمد نوع ها وسایل نقلیه از ساعت ۱۶ تا ۲۴ روز چهارشنبه از کرج […]

** ممنوعیت رفت و آمد موتورسیکلت

** کندوان
** کندوان رفت و آمد نوع ها وسایل نقلیه از ساعت ۱۳تا ۲۴ روز چهارشنبه از مرزن آباد به طرف کرج منع شده بوده و با اظهار مأمورین پلیس مسیر درمحل، رفت و آمد نوع ها وسایل نقلیه از ساعت ۱۶ تا ۲۴ روز چهارشنبه از کرج به طرف مرزن آباد بصورت یکطرفه می باشد.
تردد نوع ها وسایل نقلیه از ساعت ۱۵ تا ۲۴ روز جمعه ۲۶ آبان ماه از کرج به طرف مرزن آباد منع شده بوده و با اظهار مأمورین پلیس مسیر درمحل، رفت و آمد نوع ها وسایل نقلیه از ساعت ۱۸تا ۲۴ روز جمعه ۲۶ آبان ماه از مرزن آباد به طرف کرج بصورت یکطرفه می باشد.
تردد نوع ها وسایل نقلیه از ساعت ۱۲روز یکشنبه ۲۸ آبان ماه تا ساعت ۲ بامداد روز دوشنبه ۲۹ آبان ماه از کرج به طرف مرزن آباد منع شده بوده و با اظهار مأمورین پلیس مسیر درمحل، رفت و آمد نوع ها وسایل نقلیه از ساعت ۱۵روز یکشنبه الی ساعت ۲ بامداد روز دوشنبه از مرزن آباد به طرف کرج بصورت یکطرفه می باشد.
** هراز
** هرازتردد نوع ها وسایل نقلیه از ساعت ۱۲روز یکشنبه تا ۲بامداد روز دوشنبه از رودهن به طرف آمل منع شده بوده و از ساعت ۱۴روز یکشنبه تا ساعت ۲ بامداد روز دوشنبه از آب اسک به طرف رودهن(محدوده مشاء) بصورت یکطرفه می باشد.
تردد کلیه کامیون ها و کامیونت ها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۱۲ تا ۲۴ روز چهارشنبه ۲۴آبان و از ساعت هشت تا ۲۴ روزهای پنجشنبه و جمعه و علاوه بر این از ساعت هشت روز یکشنبه ۲۸ آبان ماه تا ساعت ۲ بامداد روز دوشنبه ۲۹ آبان ماه از تهران به آمل و بالعکس هست.
**فیروزکوه
**فیروزکوهتردد کلیه تریلرها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۱۲تا ۲۴روز جمعه ۲۶ آبان ماه و علاوه بر این از ساعت هشت تا ۲۴روزیکشنبه ۲۸ آبان ماه از تهران به قائم شهر و بالعکس، منع شده هست.

خبرنگار: سید رضا هاشمی کروئی ** انتشار یافتن دهنده: حسن فلاحتی
/۱۶۵۴/۶۹۹۰