گروه: اخبار
تاریخ: ۱۸:۳۱ :: ۱۳۹۶/۰۶/۲۲
مجوز مذاکره به وزارت دادگستری برای امضای موافقتنامه معاضدت قضایی بین ایران و هنگ کنگ

به گزارش راهنمای سفر من به نقل از روز چهارشنبه ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی دولت ، هیات وزیران در جلسه ۸ شهریور ۱۳۹۶ به پیشنهاد شماره ۱۰۴۰۱ مورخ ۱۵ مرداد ۱۳۹۶ وزارت دادگستری و در اجرای ماده (۲) آیین نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافق های بین المللی – مصوب ۱۳۷۱- تصویب کرد:وزارت دادگستری […]

به گزارش راهنمای سفر من به نقل از روز چهارشنبه ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی دولت ، هیات وزیران در جلسه ۸ شهریور ۱۳۹۶ به پیشنهاد شماره ۱۰۴۰۱ مورخ ۱۵ مرداد ۱۳۹۶ وزارت دادگستری و در اجرای ماده (۲) آیین نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافق های بین المللی – مصوب ۱۳۷۱- تصویب کرد:
وزارت دادگستری مجاز است با هماهنگی معاونت حقوقی رییس جمهور (امور توافق های بین‌المللی) و وزارت امور خارجه و با رعایت بند (ت) ماده (۲) قانون نحوه اجرای قسمتی از اصل یکصد و شصتم قانون اساسی – مصوب ۱۳۹۴ – ، نسبت به انجام مذاکره، پیش امضا (پاراف) و امضای موقت موافقتنامه های زیر بین دولت جمهوری اسلامی ایران و منطقه ویژه اداری هنگ کنگ جمهوری خلق چین در چارچوب متن نمونه معاونت حقوقی رییس جمهور، ظرف سه سال از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه اقدام و مراحل قانونی را تا تصویب نهایی پیگیری نماید:
۱- موافقتنامه معاضدت قضایی در امور مدنی (موضوع ابلاغیه شماره ۵۱۹۲۳ مورخ ۱۶ دی ۱۳۸۱ و اصلاحیه شماره ۱۶۸۸۵۰ مورخ ۲۵ آبان ۱۳۹۰ معاونت حقوقی رییس جمهور)
۲- موافقتنامه معاضدت قضایی در امور کیفری (موضوع ابلاغیه شماره ۸۲۶۶۳ مورخ ۱۲ مهر ۱۳۸۵ و اصلاحیه شماره ۱۶۹۳۵۸ مورخ ۲۸ آبان ۱۳۹۰ معاونت حقوقی رییس‌جمهور)
اسحاق جهانگیری این مصوبه را برای اجرا به وزارتخانه های دادگستری و امور خارجه ابلاغ کرد.
سیام**۹۳۱۴**
تنظیم: داود توسلی**انتشار:امیرکاردان راد