تاریخ: ۱۹:۳۵ :: ۱۳۹۶/۰۹/۲۶
ماندگارترین دیالوگ های تاریخ سینما (۲۳۵)

برترین ها:   سخنوري يکي از ارکان ادبيات ایران و جهان هست و نغزگويي و جمله های تاثیر گذار دو بن مايه اصيل در زبان محاوره تمامی ملل می باشند.  با توجه به همين اصل يکي از پايه هاي ماندگاري فيلم هاي سينمايي و مجموعه هاي تلويزيوني را بايد در ديالوگ هايي جستجو کرد که در حافظه […]

برترین ها:   سخنوري يکي از ارکان ادبيات ایران و جهان هست و نغزگويي و جمله های تاثیر گذار دو بن مايه اصيل در زبان محاوره تمامی ملل می باشند.
  با توجه به همين اصل يکي از پايه هاي ماندگاري فيلم هاي سينمايي و مجموعه هاي تلويزيوني را بايد در ديالوگ هايي جستجو کرد که در حافظه تاريخي مخاطبانشان نقش بسته اند.


***************
 ماندگارترین دیالوگ های تاریخ سینما (235)  ماندگارترین دیالوگ های تاریخ سینما (235)  ماندگارترین دیالوگ های تاریخ سینما (235)  ماندگارترین دیالوگ های تاریخ سینما (235)  ماندگارترین دیالوگ های تاریخ سینما (235)  ماندگارترین دیالوگ های تاریخ سینما (235)  ماندگارترین دیالوگ های تاریخ سینما (235)  ماندگارترین دیالوگ های تاریخ سینما (235)  ماندگارترین دیالوگ های تاریخ سینما (235)  ماندگارترین دیالوگ های تاریخ سینما (235)  ماندگارترین دیالوگ های تاریخ سینما (235)  ماندگارترین دیالوگ های تاریخ سینما (235)  ماندگارترین دیالوگ های تاریخ سینما (235)  ماندگارترین دیالوگ های تاریخ سینما (235)  ماندگارترین دیالوگ های تاریخ سینما (235) 

این مطلبو از دست ندید!  رهایی یک پلنگ توسط محیط بانان مازندرانی