گروه: شغل
تاریخ: ۱۱:۱۲ :: ۱۳۹۶/۰۹/۲۶
ماموریت سه گروه در صعود بورس

هم زمان با ورود بورس به یک مرحله رونق، ماموریت سه گروه متفاوت بورسی برای هدایت پول های تازه، در این بازار بررسی شده هست. سهامداران خرد لازم هست از ورود بدون آنالیز پرهیز کنند.    سهامداران عمده لازم هست با ارائه تدریجی، به افزایش سهام شناور و حرکت متعادل نرخ ها مساعدت کنند.   افزایش […]

هم زمان با ورود بورس به یک مرحله رونق، ماموریت سه گروه متفاوت بورسی برای هدایت پول های تازه، در این بازار بررسی شده هست. سهامداران خرد لازم هست از ورود بدون آنالیز پرهیز کنند.    سهامداران عمده لازم هست با ارائه تدریجی، به افزایش سهام شناور و حرکت متعادل نرخ ها مساعدت کنند.   افزایش ورود قسمت اولی ها به بورس تهران در عین اینکه توان دارد مجالی برای رونق هر چه زیادتر بازار سهام باشد، در صورت عدم استفاده از آنالیز از سوی این اشخاص، توان دارد تهدیدی جدی برای پیوستهی رونق بازار سهام به شمار آید. در این میان سه دسته از فعالین بازار دربردارنده سهامداران خرد، سهامداران عمده و علاوه بر این سازمان بورس و اوراق بهادار بعنوان نهاد ناظر سیاست گذار وظیفه ها ارزشمندی عهده دارند. این وظیفه ها در ضرورت اجتناب سهامداران خرد از ورود بدون آنالیز، افزایش ارائه از سوی سهامداران عمده و علاوه بر این توسیع عرضی بورس تهران، برطرف تنگنا های ضد آنالیز و الزام شرکت ها به افزایش سهام شناور آزاد از طریق مقام سیاست گذار چکیده می گردد.

مبحثی که نشان از ورود بورس تهران به مرحله رونق دارد. به طور هم زمان، تدریجا شاهد افزایش جریان نقدینگی تازه به بازار سهام هستیم. علی رغم اینکه قسمتی از پول های تازه وارد به بورس تهران، متاثر از سرمایه بیرون شده از سپرده های بانکی هست اما بعضی اشخاص بیرون از بازار سهام (سهم اولی ها) نیز با هدف اکتساب نفع، خیزی برای ورود به این بازار رونق یافته ایجاد کرده اند. این پول های تازه اما در عین حال که توان دارد مجالی برای تعمیق و رونق هر چه زیادتر بازار سهام باشد، توان دارد تهدیدی جدی برای یک رونق پیوسته به شمار آید؛ چرا که قسمتی از این پول های تازه از سوی اشخاص ناآشنا به معاملات سهام وارد بورس تهران شده هست. خرید و فروش گرانی که بدون آنالیز (چه اساسی و چه تکنیکال) قدم به گردونه معاملات بازار سهام گذاشته اند و شاید تنها با توجه به صف های متشکل در سهام به خرید و فروش مبادرت می کنند.

با توجه به اینکه در حال حاضر، بازار سهام در دوران طلایی خود حضور دارد، به احتمال قوی شاهد رشد و بازدهی مثبت این سرمایه های تازه وارد به بازار سهام می باشیم.

رخدادی که بعد از زمستان سال ۹۴ بویژه درخصوص سهامداران گروه خودرویی رخ داد. رخدادی که طبعا به آسیب تمامی فعالین بازار سهام می باشد. این سه دسته دربردارنده سهامداران خرد بازار سهام، سهامداران عمده و علاوه بر این سازمان بورس و اوراق بهادار بعنوان نهاد ناظر سیاست گذار می گردد.

لزوم اجتناب سهامداران خرد از ورود بدون تحلیل  سهامداران خرد بازار (چه سهامداران تازه وارد و چه قدیمی ها) یکی از ارزشمند ترین گروههای بازار سهام شمرده می شوند. در این میان اما به سهامدارانی که جدیدا تصمیم به ورود به معاملات سهام گرفته اند، سفارش می گردد از ورود خصوصی به بازار اجتناب کرده و به طور هم زمان قدرت آنالیز خود را افزایش دهند. لازم هست توجه داشت ورود بدون آنالیز به معاملات سهام قمار هست و بورس جای قماربازی نیست.

افزایش ارائه از سوی سهامداران عمده  همان طور که اشاره شد در این فضا که معاملات بورس تهران رنگ و بوی رونق به خود گرفته هست، سرمایه های تازه مجال را برای ورود به بازار سهام مناسب بررسی می کنند. به دیدگاه می آید در این شرایط لازم هست تا سهامداران عمده سهام زیادتری به بازار ارائه کرده و زمینه افزایش شناوری بازار را مهیا کنند. این ارائه های زیادتر سبب می گردد تا سهام زیادتری میان خرید و فروش گران بازار دست به دست گردد و از جعلی شدن نرخ ها جلوگیری به عمل آید. سهام شناور، نسبتی از سهام یک شرکت هست که در بازار قابل خرید و فروش بوده و با اغراض مدیریتی از سوی سهامداران استراتژیک حفظ نشود.

سه وظیفه خطیر مقام سیاست گذار  گسترش عرضی بورس تهران: سازمان بورس و اوراق بهادار بعنوان مقام ناظر سیاست گذار لازم هست توجه دارا باشد مرحله رونق بازار سهام، خوب ترین زمان برای توسیع عرضی بازار هست. این توسیع عرضی توان دارد از طرق متفاوتی همچون افزایش ارائه اولیه سهام، انتشار و ارائه اوراق تازه در بازار قرض و علاوه بر این افزایش امکاناتی مشتقه انجام گردد.

پس از ان شاهد تسریع روند حضور شرکت ها در بورس و فرابورس بودیم؛ به به صورتی که در فاصله ۳ ماه، سهام ۱۰ شرکت در بازار سرمایه ارائه گردید که از این میزان ۴ شرکت بورسی و ۶ شرکت فرابورسی گردیدند. پس از ان اما علی رغم آمادگی چند بنگاه اقتصادی برای ورود به بازار سهام، باز شاهد جلوگیری از ارائه های اولیه هستیم. تفکراتی که جذابیت ارائه های اولیه برای خرید و فروش گران را عامل خارج شدن نقدینگی از دیگر سهام بازار می داند و معتقد هست این فضای منفی سبب تشکیل صف های فروش در دیگر سهام بورسی برای تهیه نقدینگی جهت خرید قسمت تازه می گردد. این در حالی هست که افزایش ورود نقدینگی تازه به بازار سهام خود توان دارد مجالی برای توسیع توسعه عرضی بازار سهام (افزایش شرکت های حاضر با ارائه های اولیه) باشد تا رونق هر چه زیادتر معاملات را رقم زند.

افزایش امکاناتی مشتقه خود توان دارد عاملی برای آنالیز پذیری زیادتر بازار باشد. افزایش امکاناتی مشتقه و علاوه بر این برداشتن تنگنا هایی همچون ظرفیت مبنا و دامنه نوسان من جمله مورد های هست که توان دارد پیش شرط پیوستهی رونق بازار سهام باشد.

تنگنا هایی که البته مانعی بر سر راه توسعه بازار سهام ایران به شمار می روند.

الزام شرکت ها به افزایش سهام شناور آزاد: سومین وظیفه مقام سیاستگذار در کنار افزایش ارائه های اولیه، اعمال فشار زیادتر به شرکت های سهامی برای افزایش سهام شناور هست تا نقدینگی سرگردان مکانی برای جذب به بازار سهام پیدا نماید. در این میان میتوان با نمونهی آسان ارزش افزایش سهام شناور شرکت های سهامی را شرح کرد. در بازار سهام نیز با جذب این سرمایه سرگردان، میتوان از جعلی شدن نرخ ها جلوگیری کرد.

عرضه های اولیه؛ حلقه مفقوده بازار سهام  ولید هلالات، کارشناس بازار سهام با اشاره به اینکه در حال حاضر علائمی ثبات در بازار سهام دیده می گردد، به «دنیای اقتصاد» عنوان کرد: ظرفیت و ارزش معاملات طی هفته های موخر نسبت به گذشته ترقی و معاملات عادی بازار نیز شرایط خوب تری یافته هست.

وی دنبال کرد: در شرایط کنونی به دیدگاه می آید یکی از دلایل عمده رشد بازار، ترقی نرخ ها در بازار جهانی هست. بنابراین رشد فعلی بازار سهام تا وقتی که نرخ ها در بازار جهانی در این سطوح بماند، پیوسته هست و روند صعودی موخر هم تماما با مبانی آنالیزی همخوانی دارد.

این کارشناس بازار سهام اضافه کرد: رشد ارزش معاملات و خرید قسمت های اساسی اکثر از آنکه متاثر از ورود سرمایه های ناآشنا به بازار باشد، به سبب خارج شدن سپرده های بانکی از طریق آشنایان به بازار سرمایه بوده هست.

وی تاکید کرد: با توجه به اینکه ارزش معاملات در ماه های موخر در سطوح پایینی قرار داشت، بنابراین واگذاری بعضی از سهام از طریق سهامداران عمده امکان پذیر نیست. به عبارتی دیگر الان سهامداران عمده از مجال به وجود آمده برای مقاصد خود بهره می برند. شرکت های سرمایه گذاری نیز در فضای فعلی اگر مشکل نقدینگی نداشته باشند، اقدام به ارائه سهام نمی کنند.    هلالات با تاکید بر اینکه این ایام، حلقه مفقوده بازار ارائه اولیه سهام هست، عنوان نمود: سازمان بورس و اوراق بهادار لازم هست از شرایط به وجود آمده استفاده کرده و نسبت به ارائه سهام شرکت های تازه اقدام کنند. بدین ترتیب درکنار کنترل هیجان بازار، رسالت بازار سرمایه نیز که تهیه پولی هست، دنبال خواهد گردید.