گروه: اخبار
تاریخ: ۶:۳۴ :: ۱۳۹۶/۱۱/۰۴
مأمور پلیس به قتل عمدی شر پیشینه دار متهم گردید

به گزارش راهنمای سفر من به نقل از مشرق، ، ساعت ۱۲:۳۰ ظهر چهارم فروردین ماه سال ۱۳۹۴ بازپرس مخصوص کشتن دادسرای امور جنایی تهران با ارتباط تلفنی مأمورین پلیس از مرگ مشکوک مرد جوانی در حدود خیابان پرستار با خبر و همراه تیمی از کارآگاهان پلیس آگاهی راهی محل گردیدند.    تیم جنایی در […]

به گزارش راهنمای سفر من به نقل از مشرق، ، ساعت ۱۲:۳۰ ظهر چهارم فروردین ماه سال ۱۳۹۴ بازپرس مخصوص کشتن دادسرای امور جنایی تهران با ارتباط تلفنی مأمورین پلیس از مرگ مشکوک مرد جوانی در حدود خیابان پرستار با خبر و همراه تیمی از کارآگاهان پلیس آگاهی راهی محل گردیدند.    تیم جنایی در محل سانحه داخل حیاط خلوتی در یکی از کوچه های خیابان پرستار در شرق تهران با جسد مرد جوانی به اسم شهرام روبه رو گردیدند که با اصابت گلوله به کام مرگ رفته بود.

  نخستین ارزیابی ها نمایش داد مقتول لحظاتی قبل در تعقیب و گریز مأمورین پلیس امنیت پایتخت هدف اصابت گلوله قرار گرفته و کشته شده هست. علاوه بر این مشخص گردید مرد مرگ شده شر و کیف قاپ پیشینه داری هست که از مدت ها قبل تحت تعقیب مأمورین پلیس قرار داشته هست.

تحقیقات حکایت از این داشت متهم که چندی قبل به اتهام کیف قاپی بازداشت شده در حالی که ۱۶ شاکی داشته با گذاشتن وثیقه آزاد شده هست و پس از ان در اسفندماه سال ۹۳ همراه عده ای از دوستانش اقدام به خراب کردن عده ای خودروی پارک شده کرده و از محل گریخته هست و از آن تاریخ به بعد تحت تعقیب مأمورین بوده تا اینکه امروز در تعقیب و گریز مأمورین پلیس با شلیک گلوله به کام مرگ می رود.    مأموری که متهم پیشینه دار را هدف گلوله قرار داده بود، در مورد سانحه گفت: شهرام از اوباش محله و از دزدان پیشینه دار بود.

اسفندماه ۹۳ به مأمورین کلانتری سلیمانیه گزارش گردید عده ای اوباش چند خودروی پارک شده در حدود خیابان پرستار را خراب کردن کرده و از محل گریخته اند. مأمورین در محل سانحه دریافتند یکی از این اشخاص به اسم شهرام که از دزدان پیشینه دار هست اقدام به خراب کردن خودروها کرده و بعد از عربده کشی به خانه یکی از همسایه ها که به وی اعتراض کرده نارنجک دست ساز انداخته و بعد از ایجاد رعب و وحشت از محل گریخته هست. بعد از طرح این شکایت و به علت حساسیت مبحث پرونده متهم برای بازداشت در اختیار تیمی از مأمورین پلیس امنیت جای گرفت.  

 مدتی بود متهم تحت تعقیب قرار داشت، اما همیشه مخفیگاهش را تغییر می داد تا اینکه ساعت ۱۲ ظهر وی را در حالی که سوار بر موتور سیکلتی بود شناسایی کردیم و فرمان ایست دادیم، اما متهم با دیدن ما اقدام به گریخت. به این ترتیب تعقیب و گریز ما و متهم شروع گردید. متهم برای گریز از دست ما به خانه شان گریخت و ما با توجه به حکم قضائی که داشتیم برای بازداشت وی وارد خانه شان گردیدیم. بعد از این متهم برای فرار به پشت بام خانه شان رفت و از برادرش درخواست کمک کرد. در حالی که در تعقیب او بودیم برادرش با ما درگیر گردید تا برادرش موفق به فرار گردد.

او از پشت بام خانه شان به پشت بام خانه همسایه گریخت و ما نیز در تعقیب او بودیم که خودش را به حیاط خلوت خانه یکی از همسایه ها پرت کرد. ابتدا چند بار فرمان ایست دادیم و بعد چند تیر هوایی شلیک کردیم، اما او توجهی به فرمان ایست نکرد و به فرارش دنبال کرد.

من با رعایت قانون به کارگیری جنگ افزار پای وی را هدف قرار دادم که در همین لحظه برادرش ضربه ای به دستم زد و قصد خلع جنگ افزار من را داشت و از سویی هم ایرانیت های پشت بام همسایه شکسته گردید و تعادلم به هم خورد و تیر به بدن متهم اصابت کرد و او مرگ کرد.    همزمان با ادامه تحقیقات جسد برای تست های لازم به پزشکی قانونی فرستاده گردید و خانواده مرد مرگ شده از مأمور پلیس به اتهام کشتن عمد شکایت نمودند و پزشکی قانونی هم دلیل کلیدی مرگ را اصابت گلوله به بدن مرد جوان اعلام نمود.

با شکایت خانواده شهرام پرونده وارد فاز جدیدی گردید و تیمی از کارگاهان مخصوص کشتن برای ارزیابی وارد عمل گردیدند.    مأمور پلیس در تحقیقات بعدی سخن های قبلی را تکرار نمود و مدعی گردید که قانون به کارگیری جنگ افزار را رعایت نموده هست.

به این ترتیب مأمور پلیس صحنه کشتن را به فرمان قاضی منافی آذر، بازپرس شعبه سوم دادسرای امور جنایی تهران بازسازی کرد و بعد از بازسازی، کارشناسان اعلام نمودند مأمور پلیس در این سانحه، قانون به کارگیری جنگ افزار را رعایت نکرده هست. در نتیجه مأمور پلیس به اتهام کشتن عمد تفهیم اتهام گردید و متهم به زودی بعد از صادر کردن کیفرخواست در دادگاه کیفری یک استان تهران محاکمه می گردد. 

مرجع: روزنامه جوان