تاریخ: ۱۴:۰۶ :: ۱۳۹۶/۰۸/۲۴

دله آلی که این روزها یکی از ستاره های لیگ برتر هست در این مراسم حاضر بودن داشت. لباس عجیب و غریب او توجهات فراوانی را به خود جذب کرد، لباسی که اصلامناسب یک مراسم رسمی نبود. این مطلبو از دست ندید!  طبیعت زیبای "خمام" + عکس ها

دله آلی که این روزها یکی از ستاره های لیگ برتر هست در این مراسم حاضر بودن داشت. لباس عجیب و غریب او توجهات فراوانی را به خود جذب کرد، لباسی که اصلامناسب یک مراسم رسمی نبود.

این مطلبو از دست ندید!  زبان قصه، زبانی هست برگرفته از فطرت آدم ها و دوست داشتن قصه ها