گروه: سیاست
تاریخ: ۱۴:۲۳ :: ۱۳۹۶/۰۲/۱۰

راهنمای سفر من : به گزارش راهنمای سفر من به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، قیمت انواع مسکن در محدوده خیابان طالقانی به شرح زیر است: آدرس زیربنا طبقه سن بنا قیمت واحد قیمت کل طالقانی خ بهار جنوبی ک صدیق ۱۰۸ ۵ ۳۰ ۳,۹۸۱,۰۰۰ ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ طالقانی نجات الهی ۱۱۶ ۱ ۲۳ ۴,۲۰۰,۰۰۰ ۴۸۷,۲۰۰,۰۰۰ طالقانی […]

راهنمای سفر من : به گزارش راهنمای سفر من به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، قیمت انواع مسکن در محدوده خیابان طالقانی به شرح زیر است:

آدرس

زیربنا

طبقه

سن بنا

قیمت واحد

قیمت کل

طالقانی خ بهار جنوبی ک صدیق

۱۰۸

۵

۳۰

۳,۹۸۱,۰۰۰

۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰

طالقانی نجات الهی

۱۱۶

۱

۲۳

۴,۲۰۰,۰۰۰

۴۸۷,۲۰۰,۰۰۰

طالقانی خ بهارشمالی

۱۳۶

۲

۳۰

۴,۰۰۰,۰۰۰

۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰

طالقانی نرسیده به شریعتی

۵۹

۴

۲۰

۳,۰۵۰,۰۰۰

۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰

طالقانی خ سمیه

۶۸

۲

۱۸

۳,۶۷۶,۰۰۰

۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰

طالقانی خ سمیه خ رامسر خ محمدآقا

۴۵

مختلف

۰

۵,۴۰۰,۰۰۰

۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰

طالقانی خ سمیه خ رامسر خ محمدآقا

۸۶

مختلف

۰

۵,۴۰۰,۰۰۰

۴۶۴,۴۰۰,۰۰۰

طالقانی خ سمیه خ رامسر خ محمدآقا

۷۸

مختلف

۰

۵,۴۰۰,۰۰۰

۴۲۱,۲۰۰,۰۰۰

طالقانی خ سمیه خ رامسر خ محمدآقا

۶۸

مختلف

۰

۵,۴۰۰,۰۰۰

۳۶۷,۲۰۰,۰۰۰

طالقانی خ سمیه شهید فرید کریمی

۶۰

۴

۱۳

۳,۰۸۰,۰۰۰

۱۸۴,۸۰۰,۰۰۰

طالقانی خ بهار جنوبی

۷۷

۴

۳۰

۳,۰۰۰,۰۰۰

۲۳۱,۰۰۰,۰۰۰

طالقانی خ سمیه

۷۰

مختلف

۰

۵,۴۰۰,۰۰۰

۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰

طالقانی خ سمیه

۸۰

مختلف

۰

۵,۴۰۰,۰۰۰

۴۳۲,۰۰۰,۰۰۰

طالقانی خ سمیه

۹۰

مختلف

۰

۵,۴۰۰,۰۰۰

۴۸۶,۰۰۰,۰۰۰

طالقانی نرسیده به سه راه شریعتی

۱۰۰

۱

۲۰

۳,۵۰۰,۰۰۰

۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰

طالقانی خ جهان

۱۰۴

۳

۲۲

۳,۴۰۰,۰۰۰

۳۵۳,۶۰۰,۰۰۰

طالقانی بالاتر از بهار

۹۰

همکف

۳۰

۴,۰۰۰,۰۰۰

۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰

طالقانی خ حمید صدیق

۱۰۸

۵

۲۷

۴,۰۰۰,۰۰۰

۴۳۲,۰۰۰,۰۰۰

طالقانی بالاتر از خ بهار ک آفتاب

۵۱

۴

۱۸

۳,۵۲۹,۰۰۰

۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰

طالقانی خ ویلا

۱۲۵

۲

۲۵

۴,۰۰۰,۰۰۰

۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

برچسب ها: