تاریخ: ۱۴:۱۶ :: ۱۳۹۶/۰۹/۰۲
قیمت اعزام به عتبات افزایش نمی یابد/ اظهار تاریخ ثبت نام جدید

مدیرکل عتبات ارگان حج و زیارت اهتمام کرد: ثبت نام مرحله تازه از روز ۲۷ آذرماه در سایت عتبات ارگان حج و زیارت و دفاتر کاروانهای حج و زیارت در سراسر کشور انجام می‌گیرد. به گفته پاکیزگیی، ۱۲ ایستگاه هوایی و ایستگاههای زمینی مبدا اعزام زوار عتبات عالیات به کشور عراق می باشند. وی در […]

مدیرکل عتبات ارگان حج و زیارت اهتمام کرد: ثبت نام مرحله تازه از روز ۲۷ آذرماه در سایت عتبات ارگان حج و زیارت و دفاتر کاروانهای حج و زیارت در سراسر کشور انجام می‌گیرد.

به گفته پاکیزگیی، ۱۲ ایستگاه هوایی و ایستگاههای زمینی مبدا اعزام زوار عتبات عالیات به کشور عراق می باشند.

وی در مورد تحولات نرخی برای زوار عتبات عالیات نیز اهتمام کرد: افزایش نرخ در این مرحله آتی نیز وجود ندارد و نوسانات نرخی که گاه رخ می‌دهد به سبب نوسانات نرخ ارز می باشد.