گروه: زنان
تاریخ: ۱۵:۵۰ :: ۱۳۹۶/۰۸/۲۶

به گزارش راهنمای سفر من به نقل از خبرگزاری بین المللی قرآن(ایکنا) تبیان درج کرد: این که قرآن در سوره یوسف می گوید که خانم ها مکار می باشند و کید و مکر و حیله آنان بزرگ هست فحش به آنان نیست!! سوره یوسف

به گزارش راهنمای سفر من به نقل از خبرگزاری بین المللی قرآن(ایکنا) تبیان درج کرد: این که قرآن در سوره یوسف می گوید که خانم ها مکار می باشند و کید و مکر و حیله آنان بزرگ هست فحش به آنان نیست!!
 
سوره یوسف