تاریخ: ۱۱:۵۰ :: ۱۳۹۷/۰۳/۳۰
قدرت شگت آور آتشفشان ها را از فضا نگاه کنید

برترین‌ها- الهام مظفری: : فوران آتشفشان یکی از لحظه های تماشایی و در عین حال ترسناکی هست که طبیعت قدرت خود را به نمایش می‌گذارد. قطعا عکس ها بسیاری از فوران آتشفشان‌های متفاوت دیده اید، اما آیا تا کنون آن‌ها را از فضا و ایستگاه‌های فضایی دیده بودید؟   آتشفشان کلیوچوسکایا اسپوکا (Klyuchevskaya Sopka)، روسیه، […]

برترین‌ها- الهام مظفری: : فوران آتشفشان یکی از لحظه های تماشایی و در عین حال ترسناکی هست که طبیعت قدرت خود را به نمایش می‌گذارد. قطعا عکس ها بسیاری از فوران آتشفشان‌های متفاوت دیده اید، اما آیا تا کنون آن‌ها را از فضا و ایستگاه‌های فضایی دیده بودید؟   آتشفشان کلیوچوسکایا اسپوکا (Klyuchevskaya Sopka)، روسیه، سال ۱۹۹۴ از شاتل فضایی   قدرت شگت آور آتشفشان‌ها را از فضا ببینید
آتشفشان کیلاویا (Kilauea)، هاوایی، ۲۰۱۸

قدرت شگت آور آتشفشان‌ها را از فضا ببینید
فوران کوه آتشفشانی اتنا (Etna)، ایتالیا، سال ۲۰۰۱ از ایستگاه فضایی بین المللی   قدرت شگت آور آتشفشان‌ها را از فضا ببینید
فوران آتشفشان پاولف (Pavlof)، آلاسکا، سال ۲۰۱۳، از ایستگاه فضایی بین المللی   قدرت شگت آور آتشفشان‌ها را از فضا ببینید
آتشفشان شیوِلاچ (Shiveluch)، روسیه، ۲۰۱۰   قدرت شگت آور آتشفشان‌ها را از فضا ببینید
آتشفشان ایافیاتلایوکوتل (Eyjafjallajokull) در ایسلند   قدرت شگت آور آتشفشان‌ها را از فضا ببینید
آتشفشان رابائول (Rabaul)، پاپوآ گینه نو، ۱۹۹۴   قدرت شگت آور آتشفشان‌ها را از فضا ببینید
آتشفشان مانام (Manam)، پاپوآ گینه نو   قدرت شگت آور آتشفشان‌ها را از فضا ببینید
آتشفشان بویه و کوردون گویه   قدرت شگت آور آتشفشان‌ها را از فضا ببینید
آتشفشان بویه و کوردون گویه در شیلی، ۲۰۱۱   قدرت شگت آور آتشفشان‌ها را از فضا ببینید
آتشفشان پوپو در مکزیک، ۲۰۰۱   قدرت شگت آور آتشفشان‌ها را از فضا ببینید
مجموعه‌ای از آتشفشان‌های خاموش در پاپوآ گینه نو   قدرت شگت آور آتشفشان‌ها را از فضا ببینید