تاریخ: ۱۴:۰۹ :: ۱۳۹۶/۰۸/۲۴
قاچاق کالا از سوی صندوق ذخیره هیئت امنای ارزی وزارت بهداشت

گروه سیاسی: عضو کمیسیون صنعت ها و معادن مجلس با اظهار اینکه قاچاق همان طور وجود دارد، گفت: صندوق ذخیره هیئت‌امنای ارزی وزارت بهداشت وسایل برای افراد وارد می‌کنند که نه آسیب ها می‌دهند و نه مالیات.آیا این قاچاق نیست؟ آیا این قاچاق نیست؟ نادر قاضی پور نماینده ارومیه در مجلس شورای اسلامی در صحبت […]

گروه سیاسی: عضو کمیسیون صنعت ها و معادن مجلس با اظهار اینکه قاچاق همان طور وجود دارد، گفت: صندوق ذخیره هیئت‌امنای ارزی وزارت بهداشت وسایل برای افراد وارد می‌کنند که نه آسیب ها می‌دهند و نه مالیات.آیا این قاچاق نیست؟

قاچاق کالا از سوی صندوق ذخیره هیئت‌امنای ارزی وزارت بهداشت

آیا این قاچاق نیست؟ نادر قاضی پور نماینده ارومیه در مجلس شورای اسلامی در صحبت با خبرنگار بولتن نیوز با اشاره به مدعای مسعود کرباسیان وزیر اقتصاد و دارایی مبنی بر اینکه قاچاق رسمی در کشور نداریم، گفت: شبکه قاچاق زیاد پیچیده هست.باید راهکارهای جلوگیری از قاچاق عملیاتی و در مبادی رسمی از ورود قاچاق جلوگیری گردد.

قاچاق کالا از سوی صندوق ذخیره هیئت‌امنای ارزی وزارت بهداشت

آیا این قاچاق نیست؟

آیا این قاچاق نیست؟ قاضی پور گفت: قاچاق رسمی نه‌تنها حذف نشده لکن ادامه هم دارد.