تاریخ: ۱۷:۱۲ :: ۱۳۹۶/۰۸/۲۴
قاهره؛ میزبان همایش دنیای «بررسی میراث اسلامی»

به گزارش راهنمای سفر من به نقل از خبرگزاری جهانی قرآن (ایکنا) به نقل از پایگاه خبری «صدی البلد»؛ این همایش به همت مرکز نسخه شناسی عربی قاهره(الکسو) و با مشارکت مرکز مطالعاتی نسخ خطی دانشگاه «سوئز» مصر و مرکز احیای میراث علمی دانشگاه بغداد برگزار می شود. این همایش با هدف ارزیابی میراث عربی […]

کنفرانس نسخ خطی و میراث اسلامی به گزارش راهنمای سفر من به نقل از خبرگزاری جهانی قرآن (ایکنا) به نقل از پایگاه خبری «صدی البلد»؛ این همایش به همت مرکز نسخه شناسی عربی قاهره(الکسو) و با مشارکت مرکز مطالعاتی نسخ خطی دانشگاه «سوئز» مصر و مرکز احیای میراث علمی دانشگاه بغداد برگزار می شود.

این همایش با هدف ارزیابی میراث عربی و اسلامی و نسخ خطی و در چهار کانون «میراث برجای مانده از گذشتگان»، «اقدامات ضروری برای شناخت، تحقیق و لیست نگاری نسخ»، «موقعیت میراث عربی و اسلامی و نهضت تاریخی ترجمه آثار به عربی» و «بحث حول تفاوت آثار خطی و تازه و میزان حاضر بودن این میراث در رسانه ها و تأثیرات جهانی فن آوری و توسعه های الکترونیکی عصر حاضر بر آن ها» مورد تحلیل و ارزیابی قرار خواهد گرفت.

یادآور می شود که مرکز نسخه شناسی قاهره در سال ۱۹۴۶ میلادی با هدف جمع آوری و لیست نگاری نسخه های خطی عربی و اسلامی در مصر احداث گردید/.