تاریخ: ۱۴:۰۷ :: ۱۳۹۶/۰۸/۲۴
قانون برداشت ۵/۱ میلیارد دلار از صندوق پیشرفت ملی تاکنون اعمالی نشده است

نماینده مردم سیرجان در مجلس دنبال کرد: سال ۹۶ در حال انتهاء هست و تاکنون هم دولت برای احداث یک میلیون حرفه کاری نکرده هست.علی مطهری نایب رییس دوم مجلس در جواب به این اخطار عنوان کرد: اعمالی نشدن قانون مبحث ارزشمندی هست ضروری هست مشخص گردد که تکلیف ۵/۱ میلیارد دلار چه خواهد گردید، […]

نماینده مردم سیرجان در مجلس دنبال کرد: سال ۹۶ در حال انتهاء هست و تاکنون هم دولت برای احداث یک میلیون حرفه کاری نکرده هست.
علی مطهری نایب رییس دوم مجلس در جواب به این اخطار عنوان کرد: اعمالی نشدن قانون مبحث ارزشمندی هست ضروری هست مشخص گردد که تکلیف ۵/۱ میلیارد دلار چه خواهد گردید، علی الظاهر آیین نامه اعمالی آن نوشته شده هست البته ما سراغ گرفتن می کنیم.

**تذکر نماینده اصفهان در مورد حاضر بودن رییس جمهور فرانسه درایران
**تذکر نماینده اصفهان در مورد حاضر بودن رییس جمهور فرانسه درایرانحجت الاسلام احمد سالک نماینده مردم اصفهان در مجلس نیز در اخطاری با استناد به اصول اصل سوم و ۴۳ قانون بنیادی خطاب به رییس جمهوری، عنوان کرد: اخیرا باخبر گردیدیم رییس جمهور فرانسه به ایران می آید، ضروری هست بدانیم که جنایات فرانسه در نبرد تحمیلی بر فردی پوشیده نیست.
وی اضافه کرد: به چه علت با وجود مداخله رییس جمهوری فرانسه در کارها درونی ایران و اظهارنظر در مورد صنعت موشکی، عذرخواهی نمی کند؟

سالک عنوان کرد: فتنه نرم با کلیدواژه نفت در حال شکل گیری هست، منظور نفت سیاه نیست، لکن هدف از بین بردن اسلام و انقلاب هست.

وی به نیروهای انقلابی و تمام ملت اخطار داد که حواسشان هم به برخورد با رییس جمهوری فرانسه و هم در مقابله با فتنه نرم نفت جمع باشد.
علی مطهری نایب رییس دوم مجلس در جواب به اخطار سالک، عنوان کرد: رییس جمهوری فرانسه طی دو ماه آینده به ایران می آید و مقامات عالی کشور ضروری هست درخصوص برخورد با رییس جمهوری فرانسه در سفر به ایران تصمیم گیری کنند.
سیام**۹۱۲۱**۱۳۳۶
خبرنگار: سمیه لاری**انتشار:مهرنوش خانزائی