تاریخ: 4:45 :: 2019/08/14
فرانسه گردی خانم بازیگر با استایلی متفاوت /عکس

به گزارش راهنمای سفر من به نقل از افکارنیوز، سمیرا حسینی با انتشار این عکس نوشت: به هر دین و زبانی همه انسانیم، مهربانی و دوست داشتن کل جهان و موجودات و انسانهایش ، اصل وجودی جهان هستی ست. باشد که به درک تن واحد برسیم .  

به گزارش راهنمای سفر من به نقل از افکارنیوز،

سمیرا حسینی با انتشار این عکس نوشت:

به هر دین و زبانی همه انسانیم، مهربانی و دوست داشتن کل جهان و موجودات و انسانهایش ، اصل وجودی جهان هستی ست. باشد که به درک تن واحد برسیم .

 

سمیرا حسینی