گروه: ورزش
تاریخ: 14:53 :: 2019/09/11

اما جالب اینکه حالا یکی ازپیشکسوتان آبی پای رییس فدراسیون را نیز به این ماجراها باز کرده است.محمد نوری در مورد حمایت های تاج از باشگاه پرسپولیس(!) گفت:« درنشست با وزیر رسما به او گفتیم نظرمان این است که هوای پرسپولیس را بیشتر دارد که ایشان توجیهاتی(!) آورد.حالا هم شائبه هایی ایجاد شده که فدراسیون […]

اما جالب اینکه حالا یکی ازپیشکسوتان آبی پای رییس فدراسیون را نیز به این ماجراها باز کرده است.محمد نوری در مورد حمایت های تاج از باشگاه پرسپولیس(!) گفت:« درنشست با وزیر رسما به او گفتیم نظرمان این است که هوای پرسپولیس را بیشتر دارد که ایشان توجیهاتی(!) آورد.حالا هم شائبه هایی ایجاد شده که فدراسیون هم دوست ندارد برای پرسپولیس چالش ایجاد شود.»