گروه: سبک زندگی
تاریخ: ۸:۵۳ :: ۱۳۹۶/۰۸/۲۴
فداکاری مادری که در زلزله جان داد تا فرزندش زنده بماند

یک خانم درزلزله استان کرمانشاه جانش را ازدست دادتا پسر ۳ ماهه اش زنده بماند. آ زلزله نیرومند شامگاه یکشنبه اکثر از ۹۰درصد خانه‌های آنجا را ویران کرده هست. آ آنان ۵نفر بودند؛ فرهاد و همسرش و ۳فرزندشان. فرهاد و همسرش ۳ماهی می‌شد که با به جهان آمدن آرین، زندگی‌شان رنگ و بوی دیگری گرفته […]

یک خانم درزلزله استان کرمانشاه جانش را ازدست دادتا پسر ۳ ماهه اش زنده بماند.

آ

زلزله نیرومند شامگاه یکشنبه اکثر از ۹۰درصد خانه‌های آنجا را ویران کرده هست. آ آنان ۵نفر بودند؛ فرهاد و همسرش و ۳فرزندشان. فرهاد و همسرش ۳ماهی می‌شد که با به جهان آمدن آرین، زندگی‌شان رنگ و بوی دیگری گرفته بود.

اکنون ۲روز پس از زلزله ویرانگر، او آرین را در آغوش گرفته و در میان ویرانه‌ای که از خانه‌اش باقی‌مانده دنبال یادگاری‌های زندگی‌اش می‌گردد. در روند این زلزله او همسر و ۲فرزندش را از دست داد و اکنون منحصرا آرین ۳ماهه تنها امید زندگی‌اش هست.

آ

پسرم آرین هم در آغوش مادرش بود.

همسرم ولی آرین را به آغوش گرفت تا او را از منزل خارج ببرد ولی مجتمع روی سرش آوار گردید. همه‌مان زیر آوار زلزله مانده بودیم. ولی عزیزترین کسانم تاکنون زیر آوار بودند. آ آن شب سخت‌ترین شب زندگی‌ام بود. با مساعدت همسایه‌ها خاک‌ها را کنار زدیم و همسرم را پیدا کردم ولی او دیگر جانش را از دست داده بود.این مرد ادامه می‌دهد: زمانی جسد همسرم را کنار زدیم آرین ۳ماهه زیر او بود. در واقع همسرم در لحظات آخر برای رهایی جان پسرمان او را در آغوش گرفته و مانع مرگش شده بود. روی سرش خاک و سنگ ریخته و مجروح شده بود. او را از زیر آوار خارج کشیدم ولی تاکنون قسمتی از وجودم میان آوار بود. اکنون من مانده‌ام و آرین ۳ماهه. او ۲روز هست که شیر نخورده و برای مادرش بی‌تابی می‌کند. من در این شرایط چه کنم؟