تاریخ: ۲۳:۵۰ :: ۱۳۹۵/۱۱/۱۲

«به سپیده دم سوگند»، «و به شب‌های دهگانه»، «و به زوج و فرد»، «و به شب» هنگامی که (به سوی روشنایی روز) حرکت می‌کند، سوگند (که پروردگارت در کمین ظالمان است) «آیا در آنچه گفته شد، سوگند مهمی برای صاحب خرد نیست؟!»«آیا ندیدی پروردگارت با قوم «عاد» چه کرد؟!»، «و با آن شهر «ارم» با […]

«به سپیده دم سوگند»، «و به شب‌های دهگانه»، «و به زوج و فرد»، «و به شب» هنگامی که (به سوی روشنایی روز) حرکت می‌کند، سوگند (که پروردگارت در کمین ظالمان است) «آیا در آنچه گفته شد، سوگند مهمی برای صاحب خرد نیست؟!»
«آیا ندیدی پروردگارت با قوم «عاد» چه کرد؟!»، «و با آن شهر «ارم» با عظمت»، «همان شهری که مانندش در شهرها آفریده نشده بود!»، «و قوم «ثمود» که صخره‌های عظیم را از (کنار) دره می‌بریدند (و از آن خانه و کاخ می‌ساختند)، «و فرعونی که قدرتمند و شکنجه‌گر بود» همان اقوامی که در شهرها طغیان کردند»، «و فساد فراوان در آنها به بار آوردند» «به همین سبب خداوند تازیانه عذاب را بر آنان فرو ریخت.»
الفجر- آیات ۱ تا ۱۳

این مطلبو از دست ندید!  استفاده از نیمکت های چوبی به عنوان میز غذاخوری