تاریخ: ۱۳:۵۹ :: ۱۳۹۶/۱۲/۲۴
عکس ها: اولین فروشگاه سیار بدون راننده جهان

عکس ها: اولین فروشگاه سیار بدون راننده جهان اولین نمونه اولیه فروشگاه سیار بدون راننده با اسم روبو مارت ساخته گردید. روبومارت از طریق یک نرم افزار به درب منزل شما می‌‌آید و درهایش به روی شما گشوده می‌شود تا آنچه احتیاج دارید انتخاب کنید. مرجع: Designboom  

عکس ها: اولین فروشگاه سیار بدون راننده جهان

اولین نمونه اولیه فروشگاه سیار بدون راننده با اسم روبو مارت ساخته گردید.

روبومارت از طریق یک نرم افزار به درب منزل شما می‌‌آید و درهایش به روی شما گشوده می‌شود تا آنچه احتیاج دارید انتخاب کنید.

مرجع: Designboom

عکس ها: اولین فروشگاه سیار بدون راننده جهان

عکس ها: اولین فروشگاه سیار بدون راننده جهان

عکس ها: اولین فروشگاه سیار بدون راننده جهان

عکس ها: اولین فروشگاه سیار بدون راننده جهان