گروه: مجله
تاریخ: ۸:۵۱ :: ۱۳۹۶/۰۸/۲۴
عکس/ مساعدت های ساکنان نیاوران به زلزله زدگان

جمع آوری مساعدت های از جانب مردم ساکنان نیاوران تهران به زلزله زدگان کرمانشاه

جمع آوری مساعدت های از جانب مردم ساکنان نیاوران تهران به زلزله زدگان کرمانشاه